Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508478
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82643/153
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 6182
Den Helder D 6184
Den Helder, Willemsoord, Weststraat, Rijkswerf Willemsoord

Omschrijving

Inleiding

TOEGANGSPARTIJ, bestaande uit twee pijlers, daterend uit omstreeks 1863. De twee toegangspijlers staan op de westoever van het Afsluitingskanaal, aan weerszijden van de westelijke hoofdingang van het complex Rijkswerf Willemsoord. Vermoedelijk werden de pijlers gelijktijdig met de dubbele basculebrug in 1863 gebouwd.

Omschrijving

Toegangspartij, bestaande uit twee, op vierkant grondplan opgetrokken, bakstenen pijlers. De pijlers staan op een met cement aangestreken voet. Met het metselwerk wordt een stapeling van grote blokken geïmiteerd. Aan de brugzijde van de pijlers zijn hardstenen blokken aangebracht, waaraan in oorsprong een ijzeren toegangshek was bevestigd. De bakstenen schacht van de pijlers wordt afgedekt door een geprofileerde natuurstenen dekplaat. De pijlers worden bekroond door een natuurstenen leeuw op een eigen voetstuk. De voorpoten van de leeuw rusten op een natuurstenen bol.

Waardering

De gaaf bewaard gebleven toegangspartij, bestaande uit twee pijlers, is van algemeen belang als historisch onderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Hekpijler

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1863
1863
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing