Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508479
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82643/134
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 6300
Willemsoord 43, 1781 AS te Den Helder

Omschrijving

Inleiding

Het kleine gebouw ten behoeve van OPSLAG en SCHAFTLOKAAL, plaatselijk bekend als gebouw 43, werd gebouwd tussen 1868 en 1870. De bijnaam "'t Zwaantje" stamt uit vroeger tijden, toen de zuidelijke topgevel werd bekroond door een houten zwaantje. Het pand is gesitueerd op het noordwestelijke compartiment van het complex Rijkswerf Willemsoord, naast het oude dok.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd houten pand, bestaande uit één bouwlaag onder een zadeldak. De noklijn loopt evenwijdig aan de Weststraat.

De draagconstructie van het gebouwtje bestaat uit gietijzeren colonetten die een ijzeren kapconstructie dragen, bestaande uit vier achter elkaar geplaatste Polonceau-achtige spanten. De colonetten hebben een gecanneleerde schacht en een zeer sober kapiteel. De gevels bestaan uit houten stijlen, waartegen aan de buitenzijde horizontale delen zijn bevestigd. De kopgevels hebben houten windveren. De zuidelijke kopgevel werd in oorsprong bekroond door een houten zwaantje.

De zuidelijke kopgevel is vijf vensterassen breed, waarvan er drie een houten zesruits venster bevatten en twee een houten deur met tweeruits bovenlicht. De deur geheel links is opgeklampt, de deur in de tweede as van rechts is een paneeldeur. Alle vensters hebben houten lekdorpels.

De westelijke zijgevel heeft drie vensterassen met elk een houten vierruits venster.

De noordelijke kopgevel heeft twee vensterassen, met elk een houten vierruits venster.

De oostelijke zijgevel heeft één houten vierruits venster en een dubbele opgeklampte deur.

Waardering

Het pand is van belang als historisch functioneel onderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het pand van belang uit architectuurhistorisch en constructief oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd schaftlokaal met opslagruimte met een gietijzeren draagconstructie. Het pand heeft ensemblewaarde met het oude dok, door de situering bij en de functionele relatie met het oude dok.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Magazijn

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1868
1870
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing