Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508480
Complexnummer
508460 - Rijkswerf Willemsoord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82844/178
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 5844
Het Nieuwe Diep 5, 1781 AC te Den Helder

Omschrijving

Inleiding

Het Directiegebouw, ook bekend als "Commandementsgebouw" en "Het Paleis", dateert uit 1824. Het gebouw is gesitueerd op het noordoostelijke compartiment van het complex Rijkswerf Willemsoord. Het gebouw werd in 1823 ontworpen door I. Valk, Inspecteur der Maritieme Gebouwen, en herbergde naast kantoorruimtes ook de woningen voor de hoofdambtenaren van de directie. Op 7 februari 1824 werd het Directiegebouw aanbesteed voor een bedrag van f.149.000,- aan aannemer D. de Leeuw te Den Helder.

Omschrijving

Fors gebouw bestaande uit een paviljoen met middenrisaliet en twee zijpaviljoens, onderling door vleugels verbonden. Lijstgevels, driehoekig fronton boven de middenrisaliet. Begane grond met rondboogvensters en -deuren door cordonband gescheiden van de bel-etage en de mezzanine-verdieping daarboven. 1823.

Waardering

Het Directiegebouw is van belang als historisch functioneel onderdeel van het complex Rijkswerf Willemsoord. Daarnaast is het gebouw van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van overheidsarchitectuur uit de eerste helft van de 19de eeuw in neo-classicistische bouwtrant. Tevens heeft het gebouw ensemblewaarde met twee overige aan Het Nieuwe Diep gelegen gebouwen, het Hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine en het Lesgebouw voor de Adelborsten.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508460. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Militair verblijfsgebouw Commandementsgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1823
1824
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Valk, I. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur