Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508487
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82845/13
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 5628
Den Helder D 4040
Den Helder D 6165
Den Helder, Koningsplein bij 1, Oostsloot

Omschrijving

Inleiding

VERKEERSBRUG, genaamd de "Postbrug", daterend uit 1933 en ontworpen door de dienst Gemeentewerken van Den Helder, vermoedelijk door architect Krijnen, in de stijl van de Amsterdamse School. De uitvoering was in handen van aannemer J. Haitsma te Harlingen. De Postbrug is gesitueerd in de as van het Koningsplein en vormt de verbinding tussen de Loodsgracht en de Kanaalweg. De Postbrug overspant het Helders Kanaal.

N.B. De oorspronkelijke verlichting in de brugpijlers is niet meer aanwezig.

Omschrijving

Brug met een kern van gewapend beton. De frontmuren zijn van gele baksteen alsmede de leuningen, welke laatste zijn voorzien van monumentale lantaarns. Op de brug is een bestrating van straatklinkers en tegeltrottoirs aangebracht. Afdekstenen, aanzetstenen en trottoirbanden zijn vervaardigd van Beiers graniet. Boven de boogoverspanning aan beide zijden zijn stukken zandsteen aangebracht met wapenschilden en de woorden "POSTBRUG". De lengte van de brug is 18 meter, inclusief de vleugels 26 meter. De breedte van de brug is 20 meter, waarvan 12 meter in beslag wordt genomen door de rijstraat en 8 meter door de trottoirs. De doorvaarwijdte is 10 meter. De leuningen of borstweringen zijn gemetseld in kettingverband en worden afgedekt door granieten afdekplaten. De brug wordt gemarkeerd door vier bakstenen pijlers, ter plaatse van de aanzet van de boogoverspanning. De pijlers zijn opgetrokken op een vierkant grondplan en zijn aan alle zijden voorzien van een liseen met ronde top, waarin een koperen lampekap is aangebracht. De pijlers worden afgesloten door een koperen afdekplaat met koepel.

Waardering

De brug is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de jaren '30 van de 20ste eeuw gebouwd waterbouwkundig werk in de stijl van de Amsterdamse School.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Verkeersbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1930
1933
exact
Ontwerp Dienst Gemeente Werken

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Amsterdamse School-achtig