Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508489
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82845/6
Kadastrale aanduiding
Den Helder D 5267
Kerkgracht 4, 1782 GJ te Den Helder
Kerkgracht 4 A, 1782 GJ te Den Helder

Omschrijving

Inleiding

Vrijstaand PAND uit omstreeks 1860, gebouwd in een eclectische bouwtrant. De oorspronkelijke functie van het pand is onbekend. Het pand is gesitueerd aan de zuidzijde van de Kerkgracht. Links- en rechtsachter en aan de achtergevel bevinden zich rechthoekige aanbouwen, daterend uit 1910, die ook onder de bescherming vallen.

N.B. In 1910 was het pand in gebruik als Kantongerecht met Huis van Bewaring. Bij de verbouwing in 1910 werd het Huis van Bewaring achter het Kantongerecht gedeeltelijk weggebroken, verbouwd en vergroot met een conciergewoning en een kantoor voor de Ontvanger van de Registratie. Anno 1995 is er alleen nog het Kantongerecht gevestigd. Het pand was in oorsprong voorzien van een geschilderde pleisterlaag in (gebroken) wit, die bij de renovatie van omstreeks 1990 werd vervangen door een gele sauslaag. De oorspronkelijke vierruits-schuifvensters met tweeruits-bovenlicht in de achtergevel zijn omstreeks 1990 vervangen door vergelijkbare houten vensters.

Omschrijving

Pand op rechthoekig grondplan, bestaand uit twee bouwlagen onder een schilddak, gedekt met zwarte Hollandse pannen. De noklijn van het dak loopt evenwijdig aan de Kerkgracht. De dakschilden worden doorsneden door drie rechthoekige bakstenen schoorstenen. Het muurwerk is opgetrokken in gepleisterde baksteen boven een hardstenen plint. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen een rondboogvenster met een houten vierruits- schuifraam en rondboogvormig bovenlicht met driepasmotief. Lekdorpels, stoep en stoeptreden zijn van hardsteen. Het pand heeft rondomlopende waterlijsten en cordonbanden ter hoogte van het middenkalf van de vensters en boven de vensters. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel (N) is vijf vensterassen breed, waarvan de middelste as door lisenen wordt geflankeerd. Ook op de hoeken zijn lisenen aangebracht. De bepleistering op de begane grond is voorzien van diepe snijvoegen ter imitatie van natuursteen. Op de middenas van de begane grond bevindt zich de entree, bestaande uit een rechthoekige dubbele paneeldeur met rondboogvormig bovenlicht met radiale roedenverdeling. De overige vier vensterassen bevatten een rondboogvenster, net als de vijf vensterassen op de eerste verdieping. De vensteras boven de entree is geaccentueerd door de lisenen die doorlopen in een rondboog.

De linkerzijgevel (O) is drie vensterassen breed en bevat in twee vensterassen een blinde vensternis (in beide bouwlagen). Alleen de meest zuidelijk gelegen as bevat in beide bouwlagen een rondboogvenster.

De rechterzijgevel (W) heeft dezelfde opbouw en geleding als de linkergevel.

Tegen de achtergevel (Z) is een aanbouw geplaatst op rechthoekig grondplan, met een hoogte van twee bouwlagen en een breedte van vijf vensterassen. Vlak boven de aanbouw is de gootlijst van de achterzijde van het hoofdvolume nog zichtbaar. Twee kleine aanbouwen linksachter (zuidoost) en rechtsachter (zuidwest) hebben een rechthoekig grondplan en een hoogte van één bouwlaag. De linkeraanbouw heeft in de voorgevel een dubbele paneeldeur aangebracht met rondboogvormig bovenlicht en radiale roedenverdeling, de rechteraanbouw heeft een rondboogvenster. De gevels van de aanbouwen worden afgesloten door een houten geprofileerde gootlijst op consoles en hebben een plat dak.

Waardering

Het object is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de tweede helft van de 19de eeuw in eclectische stijl opgetrokken pand.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen Gerechtsgebouw(E) Kantongerecht

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1860
1860
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden
Eclecticisme
invloeden