Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508658
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82776/80
Kadastrale aanduiding
Wolvega M 793
Blesdijke C 1810
Bij Steenwijkerweg 57 A, 8471 KZ te Wolvega

Omschrijving

Inleiding

De dubbele SPOORBRUG over het riviertje de Linde is een van de oudere vaste oeververbindingen van de spoorwegen in Friesland. Ofschoon de spoorlijn in 1863 door de voormalige Staatsspoorwegen is aangelegd, dateert de constructie van de dubbele spoorbrug uit 1923-1924. Ten tijde van de normalisering van de Linde, in de periode 1922-1927, werd de oude brug ter plaatse vervangen omdat de NS deze brug niet wilde verplaatsen. Het constructiebedrijf Kloos uit Kinderdijk voerde het werk uit. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de lijn Wolvega-Zwolle enkelsporig; na de oorlog is de dubbele spoorbrug weer hersteld.

Omschrijving

De dubbele spoorbrug bestaat uit vier geklonken vakwerkliggers en verstevigingsplaten op de snijpunten van de profielbalken. De brug heeft een overspanning van ongeveer 25 meter. Op de liggers zijn geen merktekens aangetroffen. De landhoofden zijn gemetseld in bruine bakstenen met hoekversterkingen van beton. De vakwerkliggers rusten aan de uiteinden middels ijzeren krukken op een samengestelde, betonnen onderbouw.

Waardering

De dubbele spoorbrug uit 1923-'24 is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de spoorwegarchitectuur,

- vanwege de betekenis als industrieel-archeologische object, in het bijzonder als typologisch voorbeeld van een kleine vaste spoorbrug in Nederland,

- vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van dit type dubbele spoorbrug in Nederland,

- vanwege de redelijke mate van oorspronkelijkheid in relatie tot de visuele gaafheid in de landschappelijke omgeving.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Spoorbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1923
1924
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Kloos ; Drenthe
aannemer / uitvoerder