Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508977
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82841/146
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Diepenveen D 4215
BY Frieswijkerweg 2, Schalkhaar

Omschrijving

Inleiding

POORTGEBOUW van KAZERNE-complex, vormgegeven in een zakelijke stijl. Omdat de overige gebouwen van het complex te veel gewijzigd zijn, komt alleen het poortgebouw voor bescherming in aanmerking.

De kazerne is ontworpen door kapitein der Genie A. Boost die in de jaren dertig door het Ministerie van Oorlog werd benaderd voor het ontwerpen van zestien kazernecomplexen. Met de bouw van de Westerbergkazerne te Schalkhaar werd vlak voor de oorlog begonnen. De eerste steen werd op 29 maart 1939 gelegd door baron van Voorst tot Voorst, commissaris van de koningin te Overijssel. Ter herinnering hieraan is een inscriptie in natuursteen aangebracht in de doorrit van het poortgebouw. De Johan van der Kornputkazerne te Steenwijk is vrijwel identiek aan de Westenbergkazerne. De Westenbergkazerne was in de oorlog het opleidingsinstituut voor de NSB-politie, na de oorlog werd de Irene-brigade er gestationeerd. De kazerne is tegenwoordig in gebruik als opvangcentrum.

Omschrijving

U-vormig poortgebouw met een centrale ingangspoort in een hoog risalerend bouwdeel. Het pand heeft twee bouwlagen onder overstekende met grijze pannen gedekte schilddaken en is opgetrokken in rode machinale baksteen. De muuropeningen bevinden zich onder natuurstenen lateien. De vensters hebben stalen kozijnen met een roedenverdeling.

De segmentboogvormige poort in de voorgevel (Z) heeft natuurstenen aanzet- en sluitstenen. Aan weerszijden van de poort een halfronde, glazen wachterscabine aangebracht onder een plat koperen dakje met brede dakrand. Boven de poort een grote twintigruits vensterpartij met aan iedere zijde een smal, staand zesruits venster. Het bouwdeel rechts van de poort is voorzien van kleine zesruits vensters op de begane grond en grotere meerruits vensters op de verdieping. Het bouwdeel links van de poort heeft zowel op de begane grond als op de verdieping meerruits vensters. De achtergevel heeft vrijwel dezelfde opbouw als de voorgevel met het verschil dat de wachterscabines vervangen zijn door vensters. Het middenrisaliet is voorzien van een balkon met smeedijzeren balustrade en de beide bouwdelen aan weerszijden van de poort hebben op een derde van de lengte een risaliet. Hierin zijn smalle staande vensters geplaatst.

De beide vleugels van het poortgebouw hebben verschillende wijzigingen ondergaan aan zowel deuren en vensters als aan het interieur. In de linkervleugel is een sportzaal ondergebracht.

Waardering

Poortgebouw van kazerne van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:

- als onderdeel van een van de vele in de jaren dertig gebouwde kazernes in het kader van de intensivering Nederlandse krijgsmacht;

- als ontwerp van A. Boost in een kenmerkende zakelijke bouwstijl;

- als beeldbepalend onderdeel van het kazernecomplex;

- vanwege de uitwendige gaafheid.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Militair verblijfsgebouw Kazerne

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1939
1939
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden