Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509218
Complexnummer
509217 - Kerk en pastorie
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82725/197
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Hontenisse H 2036
Groenendijk 40, 4587 CV te Kloosterzande

Omschrijving

Inleiding

Rooms-katholieke kerk met fronttoren, in 1869-1870 gebouwd in neo-gotische stijl naar ontwerp van architect P. Soffers. Het interieur kwam in 1871 tot stand en op 2 mei 1871 werd de kerk ingezegend. De bakstenen voor de bouw waren afkomstig van de nabijgelegen voormalige steenbakkerij in de Burgpolder.

Omschrijving

Uit rode baksteen opgetrokken basiliek en fronttoren; natuurstenen plint, natuurstenen vensters met tracering en glas-in-lood of gebrandschilderd glas en natuurstenen afdekplaten. De hoofdplattegrond is kruisvormig met gedeeltelijk uitstekende, vierkante fronttoren, weinig uitstekende transepten en koor. Tegen koor en transepten verschillende aanbouwtjes.

De toren is vier geledingen en een torenspits hoog. De onderste drie geledingen bevinden zich op een vierkante basis, terwijl de bovenste geleding een achthoekige basis heeft en bekroond wordt door een achthoekige torenspits. De hoeken aan de oostzijde van de onderste drie geledingen zijn verzwaard door zich verjongende steunberen. De ingangspartij bevindt zich onder een natuurstenen, geprofileerde spitsboog met in de boogtrommel een stenen reliëf voorstellende Sint Martinus; dubbele houten deur. De twee geledingen boven de ingang zijn ieder voorzien van een spitsboogvenster met tracering. De derde geleding is voorzien van uurwerken en wordt afgesloten door een muurdeel met gemetseld boogfries. Van de achthoekige opbouw is ieder vlak voorzien van galmgaten en afgesloten door een tuitgevel met rond venster in de top en bekroond door een kruis. De met leien gedekte, achthoekige torenspits wordt bekroond door een kruis met windvaan.

Tegen beide zijkanten van de toren bevindt zich een vierkante traptoren, iets meer dan drie geledingen hoog met spitsboogvormige nissen in het metselwerk, voorzien van kleine raampjes. De traptorens worden bekroond door pinakels met natuurstenen bekroning. Aansluitend aan de traptorens bevinden zich de frontgevels van de zijbeuken. De frontgevel ten zuiden van de ingangspartij bevat een zij-ingang met daarboven een spitsboogvenster met glas-in-lood. De frontgevel ten noorden bevat een spitsboogvenster met gebrandschilderd glas. Beide frontgevels worden aan het uiteinde bekroond door een pinakel met natuurstenen bekroning. De zijgevels (noord en zuid) van de kerk zijn door gemetselde steunberen in zes traveeën verdeeld, waarbij de eerste travee vanaf de voorzijde half zo breed is als de overige traveeën. De overige vijf traveeën bevatten elk een spitsboogvenster met glas-in-lood ter plaatse van de zijbeuken, die voorzien zijn van een lessenaarsdak tegen het middenschip.

Onder het venster in de vierde en zesde travee vanaf de voorgevel bevindt zich een uitbouwtje. Boven het lessenaarsdak bevinden zich in de gevel van het middenschip eveneens steunberen en in iedere travee, behalve in de eerst -halve- vanaf de toren, een rond venster met vierpas. In het dakvlak van het zadeldak van het middenschip bevinden zich twee dakkapellen. Het transept heeft in de topgevel een groot spitsboogvenster met tracering en glas-in-lood. Op de hoeken steunberen. Het koor bevat eveneens spitsboogvensters. In de zuidwesthoek aanbouw met sacristie.

De zadeldaken en lessenaarsdaken zijn gedekt met leien in maasdekking. De kerk is voorzien van een open, houten, achthoekige vieringtoren met slanke spits en kruis.

Het neo-gotische interieur is geheel gepleisterd; onder meer samengestelde kolommen met bladkapitelen en zwart-wit tegelvloer.

Waardering

Rooms-katholieke kruisbasiliek met fronttoren, van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde en van waarde als onderdeel van het complex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509217. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1869
1870
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kruisbasiliek rooms-katholieke kerk

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
stijlzuiver