Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
509332
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
18 maart 1998
Kadaster deel/nr: 
82832/141
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Overijssel
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Kampen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
IJsselmuiden
X-Y coördinaat: 
191838 - 508534

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Dit TUINHUIS is onderdeel van de oorspronkelijk bij het huisMeerburg behorende tuin. In de tuin, die naar de historischebenaming van het gebied Westerdiep of Westerdorp heette,stonden een nu verdwenen oranjerie en koepel. Het tuinhuis staat aan de splitsing van de twee waterlopen HetMeer en De Beek, hoek Dorpsweg en Burg. van Engelenweg.

Het tuinhuis is in 1885 gebouwd in opdracht van Johan Heinrichvan Hulst, sigarenfabrikant te Kampen. Een gevelsteen vermeldt"A.E. van Hulst, 1885". De sluitsteen in de rollaag boven deentree vermeldt dat het gebouwtje in 1980 gerestaureerd is:"renovatum anno 1980". Het tuinhuis heeft een zinnebeeldig decoratieprogramma. In deboogvulling boven het deurkozijn is de zonneachtster aange-bracht, omstrengeld door een uitwaaierende levensboom in devorm van de Germaanse odal-rune. Ook in de kapconstructie zijndergelijke symbolen opgenomen:

-Het vierspakig zonnerad (in de vorm van een kruis, gerela-teerd aan de vier seizoenen), samengevoegd met het maalkruis -waar dit rad 1/8 slag is gedraaid- levert het achtspakige radof de zonneachtster.

-De levensboom is het zinneteken van het leven of de jaarlijk-se wedergeboorte.

-De Odal-rune is een teken van het Germaanse alfabet en tevenshet zinnebeeld van het erfgoed der vrije boerengeslachten. Hetheeft veel varianten, hier bestaande uit twee door een lijnverbonden cirkels.

In het interieur twee kasten met rijk geprofileerd fronteveneens met zonnesymboliek. De bekroning wordt gevormd dooreen gestileerde rijzende zon.

Omschrijving

Tuinhuis opgetrokken in baksteen vanaf rechthoekige grondslagonder een houten met bitumen bedekt zadeldak. Het huis, gefun-deerd op spaarbogen, heeft een gepleisterde plint. De gevelszijn geleed met blokpilasters op de hoeken en rondom lopendespeklagen, beide van pleisterwerk. Langs de dakrand loopt eenrijk bewerkte houten lijst.

De hoofdgevel (O) heeft een forse luifel met sierspanten entrekstangen onder een steekkap, gedragen door twee dubbelegietijzeren kolommen. De kolommen, met basement, schacht metacanthusblad-motieven en kapiteel, staan op een terrazzovloer.

Onder de luifel bevindt zich in een risaliet een royale recht-gesloten porte brisée, bestaande uit twee zesruits glasdeurendie uiteen geschoven kunnen worden, onder een segmentboog metgepleisterde zonneachtster en levensboom in de boogtrommel. Inde rollaag een sluitsteen met "renovatum anno 1980". Rechtsvan de deur naam- en jaartalsteen. In de kopgevels een recht-gesloten zesruits schuifvenster onder een rondboog met eenmozaiek van verblendsteen in de boogtrommel.

De blinde achtergevel heeft een steekkap in het verlengde vande luifel, echter niet verder overkragend dan de daklijst.

In het interieur twee rijkbewerkte kasten met zonnesymbolieken bekroning met een gestileerde rijzende zon.

Waardering

Tuinhuis van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouw-kundig belang:

- als oorspronkelijk onderdeel van het landgoed Meerburg

- vanwege de kwaliteit van het ontwerp

- vanwege de typologie

- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Burg. van Engelen-weg

- vanwege de gaafheid van het exterieur en interieur-onderde-len

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBurgemeester van Engelenweg92A8271 AVIJsselmuiden

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenTuinhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
IJsselmuidenB5233

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Eclecticismeinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18851885exactvervaardiging