Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509381
Complexnummer
509375 - Renswoude
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82706/99
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Renswoude G 696
Dorpsstraat 1 A, 3927 BA te Renswoude

Omschrijving

TIMMERSCHUUR.

In het zuid-oosten van de aanleg gelegen, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de-eeuw daterende, vrijstaande en voormalige timmerschuur, die als "kleine langhuisboerderij" of het "Witte huisje" bekend staat, thans in gebruik als woonhuis. Het compacte, één bouwlaag hoge pand op rechthoekige grondslag, wordt overkapt door een met rode pannen gedekt zadeldak. In de achtergevel bevindt zich een getoogde dubbele deur. De gevels hebben een niet regelmatige venster- en deurindeling. Het pand is wit geschilderd en voorzien van, deels rood geschilderde, ontlastingsbogen. De linkerzijgevel is voorzien van een bakstenen uitbouw onder een dakschild met overstek. Het overstek, waaronder zich de toegang bevindt, is voorzien van windveren.

Waardering

TIMMERSCHUUR behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de architectonische vormgeving;

- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509375. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1825
1830
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing