Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
509429
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
13 oktober 1999
Kadaster deel/nr: 
18077/2
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Berkelland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Ruurlo
X-Y coördinaat: 
229496 - 457276

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Kleine KRUKHUISBOERDERIJ in 1907 ge- of verbouwd aan de oostzijde van de vanaf de Borculoseweg in noordelijke richting verlopende Berenpassteeg. De boerderij vormt één van de laatste panden van de gemeente Ruurlo aan deze weg die ter plaatse van Berenpassteeg 7 eindigt, waarop het grondgebied van de gemeente Borculo aansluit. De boerderij is vrij gelegen en met de achterzijde naar de weg gekeerd. Rondom de boerderij staan enige oude bomen en voor het pand is nog een oude waterput aanwezig. De in baksteen opgemetselde waterput heeft een hardstenen afdekplaat. Direct rondom de boerderij ligt een smalle rand met eenvoudige klinker- en tegelbestrating.

De hier volgende beschrijving is door de weigering van de eigenaar van de boerderij om medewerking te verlenen aan de procedure, onvolledig. De beschrijving van de gevels heeft plaats gevonden vanaf de openbare weg.

Omschrijving

De boerderij is van het krukhuistype. Het voorhuis van de boerderij is ooit in zuidelijke richting uitgebreid. Deze uitbreiding heeft een schilddak met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Het oorspronkelijke noordelijke dakschild loopt van het achterhuis tot aan de voorgevel van het voorhuis door. De hoekkepers zijn belegd met holle vorstpannen. Het met twee gebinten samengestelde achterhuis heeft een dak dat gedeeltelijk met riet en met pannen is belegd (zuidelijk dakschild met gesmoorde Muldenpannen, noordelijk dakschild met rode Oud Hollandse pannen). De dakvlakken zijn tot de lage deurtjes doorgetrokken. Het wolfeind van het achterhuisdak (met uilebord) heeft een rietdekking met een dubbele rij pannen aan de onderzijde. Op de nok van het achterhuisdak bevindt zich een schoorsteen. Alle gevels zijn in kruisverband gemetseld en vertonen op sommige plaatsen sporen van wijzigingen. Zo is in de voorgevel de zuidelijke uitbreiding duidelijk herkenbaar aan een verticale bouwnaad en geven verkleuringen van het metselwerk aan dat er ooit geveldelen vernieuwd zijn.

De VOORGEVEL heeft een asymmetrische indeling. De gevel heeft links twee 6-ruits schuiframen met luiken en rechts daarvan een eenvoudige houten toegangsdeur met door een verticale roede gedeeld bovenlicht en een 4-ruits schuifraam met luiken geheel rechts. Het 6-ruits schuifraam uiterst links is aangebracht toen de boerderij werd uitgebreid. Dit is herkenbaar aan de segmentboog met de gepleisterde geboortestenen en sluitsteen en het gepleisterde boogveld met decoratief snijwerk. De overige gevelopeningen in de voorgevel zijn namelijk met een anderhalf steens strek afgesloten. Ter plaatse van de balklaag zijn eenvoudige muurankers aangebracht.

De LINKER ZIJGEVEL van het voorhuis heeft een 6-ruits schuifraam met luiken en een afsluitende segmentboog als in de voorgevel. De zijgevel van het achterhuis heeft twee getoogde 3-ruits stalraampjes met daartussen een enkel korfboogvormig afgesloten staldeurtje onder een halfsteens boog. Rechts in de gevel bevinden zich een moderne zijdeur met een zijraam. Boven de deur is het dakvlak gedeeltelijk opgelicht. Op diverse plaatsen in deze gevel is het metselwerk ooit vernieuwd.

De ACHTERGEVEL heeft een symmetrische indeling met in het midden de onder een korfboogopening geplaatste deeldeuren met aan weerszijden een rondboogvormig afgesloten ijzeren stalraampje met in de kop een vorktracering. De raampjes worden omgord door een rollaag en rusten op een gecementeerde dorpel. In de linker- en rechterzijde van de gevel komt een korfboogvormig afgesloten staldeurtje voor. Alle bogen boven de deuren zijn voorzien van gepleisterde geboorte- en sluitstenen. De sluitsteen boven de deeldeuren bevat de initialen H.I.H., I.H.M en H.M.H. en het jaartal 1907. Onder het wolfeind is een bakstenen tandlijst aanwezig.

De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis heeft een enkel, nagenoeg vierkant, raam met een zeer klein raampje rechts daarvan. Ter plaatse van het achterhuis bevinden zich drie korfboogvormig afgesloten staldeurtjes, afgewisseld met drie getoogde ijzeren stalraampjes op gecementeerde onderdorpels met een 3-ruits verdeling.

Waardering

Kleine BOERDERIJ van het type krukhuis, in 1907 ge- of verbouwd.

- van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een kleine boerderij van het in deze gemeente weinig voorkomende krukhuistype. De boerderij ontstond in haar huidige vorm omstreeks 1907 en wordt gekenmerkt door de goed bewaard gebleven hoofdvorm en de detaillering. De uitbreiding van het voorhuis is herkenbaar aan de lichte afwijking in de detaillering boven de schuiframen en aan de bouwnaad in de voorgevel. Deze uitbreiding betreft een historisch gegroeide verbouwing die geheel in de stijl van het pand is uitgevoerd.

- van steden bouwkundige waarde vanwege de situering als geheel vrijliggend.

De boerderij vormt een karakteristiek onderdeel van dit historisch gegroeide landschappelijke gebied. Het pand ligt aan de oostzijde van de dunbebouwde Berenpassteeg die even ten noorden van deze boerderij doorloopt in de gemeente Borculo en is van belang voor het instandhouden van de oorspronkelijke situatie.

- van cultuurhistorische waarde vanwege zijn bijzondere vorm waarin de boerderij het landschappelijke leven in het begin van de 20ste eeuw representeert.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBerenpassteeg37261 NHRuurlo

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
RuurloR142

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Hallehuisboerderij

krukhuis

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19071907exactvervaardiging

mogelijk verbouwd