Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
509435
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
St. Ludgerus
Complexnummer: 
509430 - Sint Bonifatiuskerk
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
16 juni 1999
Kadaster deel/nr: 
7051/20
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Groningen
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Het Hogeland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Wehe-den Hoorn
X-Y coördinaat: 
224278 - 597345

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

SCHOOLGEBOUW behorende bij Rooms-Katholieke Sint Bonifatiuskerk, Sint Ludgerus genaamd, gebouwd in 1873 naar een ontwerp van architect W.V.A. Tepe in Neo-Gotische stijl. In 1879 werd de lagere school aan de voorzijde (noordzijde) uitgebreid met een sociteitsgebouw en dienstwoning, eveneens ontworpen door Tepe. In 1921 werd vervolgens het schoolgedeelte aan de achterzijde met twee lokalen uitgebreid. H. Havinga tekende hiervoor de plannen. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1950 werd het gehele gebouw vernieuwd door architect W. Reitsema uit Leens. Het stuk tussen school en sociëteit, dat vroeger vermoedelijk bestond uit een ommuurde binnenplaats en wasplaats, werd vernieuwd en het woongedeelte werd bij de sociëteitsruimte getrokken. In 1989 tenslotte is begonnen met de verbouw van het school- annex sociëteitsgebouw tot woonhuis met atelier en expositieruimte. Het interieur is als gevolg van deze verbouwing niet meer oorspronkelijk en valt derhalve buiten de bescherming.

W.V.A. Tepe is vooral bekend vanwege zijn vele rooms-katholieke kerken in neo-gotische stijl. Hij begon zijn carrière echter met het bouwen van scholen. Van zijn vroege scholen, waarvan de meeste zijn verdwenen, bestaan er vermoedelijk nog vier, waaronder de Sint Ludgerusschool in Wehe-den Hoorn.

Omschrijving

Eén bouwlaag hoog SCHOOLGEBOUW uit 1873 in Neo-Gotische stijl is opgetrokken in bruine baksteen; trasraam steekt iets naar voren; in gevels banden van siermetselwerk. Alle topgevels hebben in het midden een pilaster die door de geveltop heen loopt; schuine gevelgedeelten worden beëindigd door een ezelsrug. Pand wordt gedekt door een samengesteld zadeldak; het voorste en middengedeelte hebben een geglazuurde blauwe platte Friese pan; het achterste gedeelte heeft nieuwe pannen; drie gemetselde schoorstenen op nok. Voorste en middengedeelte hebben een houten bakgoot die op rand van uitgeholde baksteen is geplaatst; achterste gedeelte heeft een goot op klossen. Vensters in voorste en middengedeelte worden beëindigd door korfboog met in boogtrommel siermetselwerk en hebben bakstenen dorpels.

Voorste gedeelte, daterend uit 1879, heeft een dwarsgeplaatst zadeldak met aan noordzijde een uitbouw, waarin zich een portaal bevond. Uitbouw heeft gevel met oren en in topgevel een middenpilaster. Rechts van middenpilaster een voordeur met tweedelig bovenlicht beëindigd door korfboog en een niet-originele stoep; links een venster uit 1950 (oorspronkelijk een deur); in topgevel twee smalle verticale vensters. Aan weerszijden van uitgebouwd portaal twee zesruits vensters. Op hoeken en tussen vensters bakstenen "steunberen". Zijgevels van voorste gedeelte hebben uitkraging en in midden van gevel een bakstenen steunbeer; twee zesruits vensters; in topgevel twee vierruits vensters.

Middengedeelte, daterend uit 1873, heeft een dwarsgeplaatst zadeldak. Beide topgevels, aan oost- en westzijde, hebben op hoeken en in midden een bakstenen steunbeer; twee grote vensters beëindigd door korfboog. Vensters aan oostzijde hebben nieuwe kozijnen en roedenverdeling. Noordelijk venster aan westzijde is een dubbel zesruits venster; zuidelijk venster is deels dicht gemetseld.

Gedeelte tussen voor- en middengedeelte heeft een plat dak. Tussenstuk heeft aan westzijde drie zesruits vensters en aan oostzijde een niet-originele deur en venster.

Achterste gedeelte, daterend uit 1921, heeft twee in de lengte geplaatste zadeldaken die op dwarsgeplaatst zadeldak van middengedeelte aankappen. Aan achterkant, zuidzijde, twee topgevels. Oostelijke topgevel heeft in midden een steunbeer; westelijke topgevel wordt bekroond door een verticaal bakstenen element. Op hoeken bakstenen steunberen. Beide topgevels hebben twee grote vensters met vermoedelijk nieuwe kozijnen en roedenverdeling die worden beëindigd door rollaag. Westelijke topgevel heeft drie kleine verticale vensters beëindigd door rondboog met in boogtrommel siermetselwerk; oostelijke topgevel heeft twee vensters met rondboog. Westgevel van achterste gedeelte heeft een deur met een groot bovenlicht (beide niet origineel). Oostgevel heeft een samengesteld venster beëindigd door rondboog met siermetselwerk in boogtrommel en entreepartij uit 1950. INTERIEUR is gewijzigd.

Waardering

Rooms-katholiek school- annex sociëteitsgebouw van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:

- als voorbeeld van een Rooms-Katholieke dorpsschool annex sociteitsgebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw in de provincie Groningen

- als representant van één van de weinige vroege schoolgebouwen van architect W.V.A. Tepe

- vanwege de tamelijk hoge mate van gaafheid van het exterieur

- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de andere onderdelen van het complex

- vanwege de beeldbepalende ligging midden in het dorp

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaMernaweg559964 ARWehe-den Hoorn

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapSchoolgebouwKatholieke school
Neeoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenDienstwoning(K)Dienstwoning(K4)
Neeoorspronkelijke functieSport, recreatie, vereniging en horecaVergadering en verenigingSociëteit

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
LeensM417

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Gotiekonbepaald

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18731873exactvervaardiging
19211921exactverbouwing

uitbreiding school achterzijde door H. Havinga

18791879exactverbouwing

aanbouw societeitsgebouw + woning aan straatzijde (Tepe)

19501950exactverbouwing

nieuwbouw tussenstuk school-societeit, eerder binnenplaats?

19891989exactverbouwing

verbouw tot atelierwoning en expositieruimte