Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509844
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82854/23
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Zwolle F 8189
Ter Pelkwijkpark 18 B, 8011 SH te Zwolle
Ter Pelkwijkpark 18 C, 8011 SH te Zwolle
Ter Pelkwijkpark 18 A, 8011 SH te Zwolle
Ter Pelkwijkpark 18, 8011 SH te Zwolle

Omschrijving

Inleiding

HERENHUIS in de Neo-Hollandse Renaissancistische stijl ontworpen door de architect S.J.H. Trooster in opdracht van de koopman A.P.J. Trip en voltooid in 1884. Van 1916 tot 1967 functioneerde het huis als gemeentehuis van de gemeente Zwollekerspel, die toen werd opgeheven.

Het herenhuis maakt deel uit van het villapark op één van de bastions van de voormalige vesting en staat zodoende in het beschermd stadsgezicht van Zwolle binnen de stadsgracht.

Het interieur van het huis is grotendeels gewijzigd.

Omschrijving

Het gebouw is opgetrokken op een vrijwel rechthoekige plattegrond over een souterrain en twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak in Maasdekking. De gevels zijn boven een hardstenen plint opgemetseld in rode verblendsteen, met speklagen van kalkzandsteen en details in zandsteen en pleisterwerk. De rechtgesloten vensters zijn geplaatst onder hanekammen en segmentboogvormige boogtrommels, met aanzet- en sluitstenen, diamantkoppen en tegeltableaus. De traplichten worden door rondbogen afgesloten. Op de hoeken van de gevels en risalieten zijn pilasters met ionische kapitelen aangebracht. De veranda, erker en dakkapellen zijn voorzien van voluten. Andere toegepaste zandstenen decoraties zijn palmetten en rolwerk.

In de voorgevel (W) is een rond torentje van drie bouwlagen met een spits opgenomen. De derde bouwlaag van het torentje bestaat uit een rondboogarcade. Links van de toren een smalle muurdam, rechts drie vensterassen. De rechter twee vensterassen risaleren onder een schoudergevel met obelisken, voluten en bollen op de schouders en een tegeltableau met het jaartal 1884. In de terugliggende vensteras is de ingang geplaatst. Deze bestaat uit een dubbele houten deur met diamantkoppen, panelen en frontons in het hout en ruitjes met sierroosters. De deur met rondboogvormig bovenlicht bevindt zich in een portiek met een gepleisterde lijst met diamantkoppen, voluten, Ionische kapitelen en een fronton.

Het linker deel van de linker zijgevel (N), risaleert onder een schilddak, dat tegen een schoudergevel leunt. Tegen het rechter deel van de gevel is een houten erker met daarop een balkon gebouwd. Een dubbele glasdeur verschaft toegang tot het balkon. In de zijgevel van het risaliet een venster.

De rechter zijgevel (Z) is in drieën gedeeld: het ingangsrisaliet met de dienstingang, een driedelig traplicht en een tweedelig venster; links daarvan een breed geveldeel dat iets risaleert en waarvoor een houten veranda is geplaatst, met daarboven een groot samengesteld venster; en een smal geveldeel met één vensteras rechts. In de achtergevel (O) bevindt de dienstingang zich in een risaliet, met links één en rechts twee vensterassen.

In het dak boven de zijgevels zijn dakkapellen met decoraties in zandsteen aangebracht.

In het huis zijn onder meer nog enkele marmeren schouwen aanwezig.

Waardering

Het herenhuis is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de functie van gemeentehuis, die het ruim vijftig jaar heeft gehad

- de Neo-Hollandse Renaissancistische bouwstijl

- de beeldbepalende ligging van het huis in het villapark dat het bastion heeft vervangen

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1884
1884
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden