Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509859
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82853/37
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Zwollerkerspel L 2654
Bij Pastorieweg 6, 8015 PK te Zwolle

Omschrijving

Inleiding

Vier GRAFZERKEN en GRAFMONUMENT, die samen het familiegraf vormen van de heren van Windesheim. Het familiegraf ligt op de Hervormde begraafplaats in Windesheim. De grafzerken dateren respectievelijk uit 1879, 1905, 1969 en 1973. Het grafmonument is neergezet voor Baron de Vos van Steenwijk genaamd Van Essen, overleden in 1834. Het gietijzeren grafmonument is vervaardigd door één van de oudste ijzergieterijen van Nederland, de firma Nering Bögel uit Deventer.

In het grafmonument is gebruik gemaakt van elementen uit het Neo-Classicisme en Neo-Renaissance en grafsymbolen: de omgekeerde fakkel, die betrekking heeft op (hernieuwd) leven; de urn met rouwsluier, een motief uit de oudheid toen cremeren gebruikelijk was.

Om het geheel staat een ijzeren hek. De begraafplaats is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Omschrijving

De vier hardstenen grafzerken vormen een rechthoek. Aan één van de uiteinden staat het gietijzeren grafmonument op een hardstenen sokkel. Dit bestaat uit een Romeins Cippus-model (zuil), waarop een urn met een rouwsluier gegoten is.

Aan één kant van het volume staat het familiewapen met daaronder het opschrift: "H.A.Z. Baron de Vos van Steenwijk genaamd Van Essen, Vrijheer van Abbenbroek en heer van Windesheim obiit 3 sept. 1834". Aan de andere kant, gericht naar de grafzerken: "Psalm 103.15 De dagen des menschen zijn als het gras; gelijk een 'bloem des velds', zoo bloeit hij". Op de hoeken van het grafmonument zijn omgekeerde brandende fakkels gegoten. Verder is het aan de bovenzijde afgewerkt met eierlijsten en voluten.

Waardering

De grafzerken en het grafmonument zijn van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:

- vanwege de functionele relatie met landgoed Windesheim

- vanwege de elementen uit het Neo-Classicisme en Neo-Renaissance en de grafsymbolen

- als model van één van de oudste ijzergieterijen van Nederland, de firma Nering Bögel uit Deventer

- vanwege de gaafheid

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument Hervormde begraafplaats en vier grafzerken

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1834
1834
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Nering Bogel ; Overijssel
architect / bouwkundige / constructeur