Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
509871
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Buitenplaats Puth
Complexnummer: 
509870 - Puth
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
17 februari 2000
Kadaster deel/nr: 
12016/24
Internationaal Kenteken: 
Ja

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Voerendaal
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Voerendaal
X-Y coördinaat: 
192927 - 322283

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

PARKAANLEG, XIX en ouder, bestaande uit

a. voorplein

b. park

c. boomgaard

d. moestuin en erf

e. hakhoutbos

ad a.: de inrichting van het voorplein is eigentijds; alleen het middenpad van maaskeien, dat vanaf de weg door de centrale poort (zie onder 3) tot bijna aan de brug voert, is waarschijnlijk van oudere datum, evenals de twee monumentale oude linden ter weerszijden aan het begin van de brug (zie 4).

ad b.: het eigenlijke park is zeer eenvoudig van opzet en bestaat in feite uit een bomen- en struikensingel langs de begrenzing van het complex; daarbinnen liggen grote grasvelden met oude solitairen. Het grootste deel van het park strekt zich uit ten oosten van het huis: een groot laaggelegen drassig grasveld met solitairen langs de rand. Het kleine parkdeel ten westen van het kasteel wordt beheerst door vier enorme platanen en een es.

ad c.: de boomgaard (inmiddels voor een groot deel ingericht als siertuin) ligt achter (= ten oosten) van het linker bouwhuis en wordt aan de noordzijde van de Steinweg gescheiden door de tuinmuur (zie onder 5); de scheiding met het park bestaat uit een bijna 2 m. hoog talud, dat met struiken beplant is.

ad d.: achter het rechter bouwhuis, de boerderij, ligt een kleine moestuin en het erf van de boerderij; het bakhuis (zie onder 6) scheidt de moestuin van het westelijk parkdeel.

ad e.: het hakhoutbosje beslaat ruim een derde van het totale complex; het ligt ten oosten van het park en maakte hiervan deel uit tot in de jaren 30 van deze eeuw; er staan nog enkele oude solitairen.

Waardering

PARKAANLEG van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaSteinweg16367 GMBijVoerendaal

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
VoerendaalM50
VoerendaalM51
VoerendaalM49
VoerendaalM48

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschappelijke tuin

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18501900globaalvervaardiging