Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
509929
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Lemiers
Complexnummer: 
509928 - Lemiers
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
28 juli 2003
Kadaster deel/nr: 
15070/176
Internationaal Kenteken: 
Ja

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Vaals
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Lemiers
X-Y coördinaat: 
197809 - 311137

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2:

PARKAANLEG, bestaande uit a. oprijlaan; b. park; c. voorplein; d. boerderijerf; e. weilanden.

Ad a.: De oprijlaan, die vermoedelijk in de laatste kwart van de 19de eeuw werd aangelegd, begint aan de noordrand van het dorp en loopt in noordoostelijke richting naar het kasteel; de beplanting bestaat uit oude linden; daaronder meidoornhagen. Aan het eind maakt de laan een flauwe bocht, waarin zich een weggetje (zonder beplanting) naar de bijgebouwen afsplitst. De laan loopt dood op het punt waar vroeger een brug over de Selzerbeek naar Duitsland was; ongeveer halverwege dit punt en de genoemde bocht begint het korte pad over de brug naar de toegangspoort naar het voorplein. Ad b.: Het eigenlijke park in landschappelijke stijl, XIXc, is zeer bescheiden van omvang en inrichting; het omvat niet meer dan het kleine grasterrein direct om het huis en de strook grasland (de breedte varieert van ong. 25m. tot 50m.) tussen de beide beken en de gracht; het kraagt als het ware evenwijdig aan de gracht om de gebouwen heen; er staan fraaie oude solitairen, waaronder vier tamme kastanjes op een rij en veel coniferen. Direct aan de oostkant van het huis staat aan de grachtoever een groepje oude geschoren haagbeuken, die in een cirkel geplant zijn (vroeg XIX?). Ad c.: Tot het gebied van het voorplein wordt ook gerekend het terrein ten zuiden van de tuinmuur direct naast de oostgevel van het bijgebouw; dit is de plaats van de voormalige moestuin; op dit moment (voorjaar 1997) wordt er een nieuwe geometrische tuin met een loofgang gecreëerd; de inrichting hiervan valt uiteraard buiten de bescherming. Het eigenlijke voorplein ligt direct naast de nieuwe tuin tussen kasteel en toegangspoort; de inrichting ervan is eveneens nieuwe; er staat o.a. een indrukwekkende oude rode beuk. Ad d.: Het erf van de boerderij (onderdeel van het grote bijgebouw en niet meer als zodanig in gebruik) bestaat uit twee delen, nl. het terrein tussen de tuinmuur en de noordvleugel van het bijgebouw en het terrein ten westen van het gebouw. Het eerstgenoemde deel wordt niet meer gebruikt; de inrichting ervan is door wildgroei van gras en onkruid op dit moment niet vast te stellen; zeer waarschijnlijk was hier vroeger de mesthoop; aan de oostkant grenst dit erf via een keermuur aan de instulping van de gracht direct ten westen van het kasteel; de muur heeft enkel steunberen en een inlaatplaats via een hellingbaan. Het andere deel van het erf is, zoals reeds hiervoor gemeld, verdeeld en als tuintjes ingericht door de bewoners/gebruikers van het bijgebouw. Ad e.: De weilanden liggen ter weerszijden van de oprijlaan; in de westelijke wei staan enkele fruitbomen; waarschijnlijk was dit weiland vroeger een boomgaard.

Waardering

PARKAANLEG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- als relatief gaaf bewaard voorbeeld van een eenvoudige 19de-eeuwse aanleg rondom een kleinschalig Limburgs kasteelcomplex;

- vanwege de ensemblewaarde.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaOud Lemiers66295 ATBijLemiers

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
VAALSF693
VAALSF694
VAALSF701
VAALSF718
VAALSF697
VAALSF705
VAALSF723
VAALSF719
VAALSF695
VAALSF698
VAALSF706
VAALSF721
VAALSF685
VAALSF686
VAALSF687
VAALSF702
VAALSF703
VAALSF688
VAALSF707
VAALSF699
VAALSF700
VAALSF696
VAALSF704

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Landschapsstijlstijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschapspark