Actualiteit gegevens: 21-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
509968
Complexnummer: 
509967 - Cartils
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
2 september 2002
Kadaster deel/nr: 
13314/37
Internationaal Kenteken: 
Ja

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Gulpen-Wittem
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Wijlre
X-Y coördinaat: 
191271 - 314812

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG, bestaande uit a. oprijlaan b. park c. rozentuin d. moestuin en boomgaard e. restgebied en bedrijfsterrein

ad a.: de oprijlaan, min of meer evenwijdig aan de zuidgevel van het hoofdgebouw, loopt vanaf Kapolder naar de poorttoren (zie onder 3); links en rechts een enkelvoudige rij leilinden; grindverharding. Tracée XVII-XVIII. ad b.: het park in landschapsstijl, XIXc, beslaat het grootste deel van het complexgebied en ligt ten noorden, ten westen en ten zuidwesten van het huis; het zuidwestelijke deel ligt ten zuiden van de oprijlaan. Het park bestaat uit een groot rond grasveld en enkele kleinere; alle met rondgaande paden en randbeplanting van heesters en opgaande bomen, waaronder monumentale oude rode beuken en suikeresdoorns. ad c.: de geometrische rozentuin, XXa, ligt ten zuiden van de oprijlaan tussen de tuinmuur (zie onder 6) en het zuidwestelijke parkdeel. ad d.: ten zuiden van de rozentuin en de boerderij (zie onder 4) ligt de plaats van de moestuin, XVIII-XIX; de huidige, nieuwe indeling, i.e. grasveld met haagjes en bloemperken, valt buiten de bescherming. Er ligt een kleine boomgaard, XIX, aan de rand van het park ten noordoosten van het huis. ad e.: de rest van het complexgebied bestaat uit de nieuwe inrichting (o.a. een parkeerplaats) van de terreinen direct ten zuiden en oosten naast het huis (N.B: deze nieuwe inrichtingen vallen dus buiten de bescherming), en verder uit erf en bedrijfsterrein van de boerderij. Het weiland ten zuiden van het complex is beschermd om landschappelijk-visuele redenen.

Waardering:

PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaKapolder106321 PVBijWijlre

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WittemP80
WittemP69
WittemP78
WittemP395
WittemP70
WittemP396
WittemP79

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschappelijke tuin

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
17001900globaalvervaardiging