Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510031
Complexnummer
510030 - Horn
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82928/89
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Horn D 1538
Horn D 1456
Horn D 1571
Horn D 1455
Horn D 2035
Horn D 222
Horn D 978
Horn D 807
Horn D 227
Horn D 2117
Horn D 1915
Horn D 1454
Horn D 226
Horn D 201
Horn D 202
Bij Kasteelstraat 6, 6085 BH te Horn

Omschrijving

Omschrijving

PARKAANLEG, bestaande uit a. oprijlaan b. parkgedeelte rond het kasteel c. parkgedeelte met lange vijver d. Franse tuin e. moestuin f. weilanden ad a.: de oprijlaan is het verlengde van de Kasteelstraat en loopt verder in zuidoostelijke richting waar hij eindigt op de weg langs het Lateraal kanaal; vroeger, voordat het kanaal gegraven was, kwam de laan via een flauwe bocht uit op de Rijksweg. De laan heeft een puinverharding en wordt aan beide zijden geflankeerd door een enkele rij oude zomereiken; aan het kanaaleinde van de laan staan geen bomen. Het tracee van de laan is XVIII of ouder.

Ter hoogte van de toegangsdam naar het kasteel ontbreken bomen en verbreedt de verharding zich tot een soort vaaggevormd voorplein, waaraan liggen: de twee poorten (zie 7) naar het park en de moestuin, de Fransetuin en enkele bijgebouwen (zie 3). ad b.: het parkgedeelte rond het kasteel ligt in de -inmiddels- droge bedding van de kasteelgracht; het noordwestelijke stuk gracht voerde in het begin van de 20e eeuw nog water, zeker in de winter; in dit deel nog de restanten van twee bakstenen bruggehoofden; verder een ijskelder (XVIII/XIX) in de oksel van de ringmuur en één der steunberen; baksteen, maakt bouwkundig onderdeel uit van de muur. De verbinding (over de droge gracht) tussen de Kasteelstraat en het kasteel wordt gevormd door een brede oplopende aarden dam; vroeger (tot begin XIX?) lag hier een brug. Vanaf de dam loopt een pad helemaal rondom het kasteel door de oude bedding. ad c.: dit parkdeel sluit aan de noordkant direct aan op het hiervoor genoemde deel en wordt in de lengte in twee nagenoeg gelijke stukken gedeeld door een lange smalle vijver, een laagte die wellicht te maken heeft met de vroegere winterbedding van de Maas. Er zijn resten van een wilgetenen beschoeiing. De aanleg stamt waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19e eeuw, waarbij het zuidelijk gedeelte het jongst is. Vanuit het kasteel is er een gezicht over de vijver op Roermond. Er zijn via halfverharde paden verschillende wandelingen mogelijk; over de vijver liggen twee bruggen (zie onder 4). Gezien de aanwezigheid van enkele solitairen op bepaalde plekken is het park vroeger opener van structuur geweest. Het park wordt van de oprijlaan gescheiden door een muur en een lage beukenhaag in het verlengde daarvan. ad d.: Franse tuin, XXa; eenvoudige geometrische aanleg aan de noordkant van de Kasteelstraat tegenover de dam: gazon met vaas (zie onderdeel 8), waar omheen een brede border met o.a.rozen en bloeiende struiken. ad e.: de moestuin ligt achter de grote schuren (zie 3), i.e. aan de oostzijde ervan; de toegang is via een poort (zie 7) naast de remise; gedeeltelijk is de moestuin omgeven door muren (zie 6), deels verdwenen of ingestort. Tussen moestuin en oprijlaan een lage beukenhaag, die aansluit op de toegangspoort. Verder de restanten van een druivekas, midden XIX: ijzeren skelet op bakstenen borstwering, waarin op regelmatige afstand van elkaar hardstenen uitkragende achthoekige pilasters, die als basis dienen voor gietijzeren halfronde pilasters met korintische kapitelen; deze dragen het dakskelet. ad f.: de weilanden (sommige vroeger gedeeltelijk boomgaard) vormen de rest van het complex; behoren niet strict tot de parkaanleg, maar zijn wel beschermenswaard als landschappelijk-visuele buffer.

Waardering

PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom van -met name- de laan - vanwege de cultuurhistorische waarde op zich en in relatie tot de andere complexonderdelen - vanwege de visueel-landschappelijke waarde

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510030. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1800
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing