Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510176
Complexnummer
510169 - Rechteren
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82847/44
Kadastrale aanduiding
Dalfsen E 3539
Dalfsen E 3267
Dalfsen E 3541
Dalfsen E 3540
Dalfsen E 3262
Bij Rechterensedijk 3, 7722 HB te Dalfsen

Omschrijving

Onderdeel 2

Omschrijving

PARKAANLEG, bestaande uit

a. oprijlaan

b. voorplein

c. park

d. kasteeleiland

ad a.: de oprijlaan, vroeger met bomen, nu zonder enige beplanting, loopt vanaf de Rechterensedijk in noordoostelijke richting tot aan de brug naar het voorplein, daarna verder als agrarisch weggetje naar één der boerderijen van het landgoed; asfaltverharding; het tracé XVIII of ouder.

ad b.: het voorplein ligt voor het kasteel tussen de bouwhuizen; aan de grachtzijde een keermuur, die via een kwartronde bocht eindigt bij de gevels van de bouwhuizen (zie onder 3A en 3B); klinkerbestrating met centraal een groot rond verdiept grasperk; in het midden een vaas (zie onder 8).

ad c.: het in landschapstijl aangelegde, lichtgeaccidenteerde park, XIXc, op een langwerpige plattegrond, strekt zich ten oosten van het kasteeleiland uit langs de weg; de noordgrens valt samen met de gebogen lijn van de winterdijk van de Vecht; de enige open ruimtes in het park zijn twee zichtbanen in gras: één van het kasteel over de gracht naar de Rechterensedijk; hierin staat een vaas (zie onder 8); de andere loopt van het grafmonument (zie onder 6) eveneens naar de weg; er is een systeem van wandelpaden, waarvan sommige niet meer gebruikt worden; het park is bereikbaar via een pad, dat vanaf het begin van de oprijlaan loopt door de smalle strook tussen de zuidelijke bocht van de gracht en de Rechterensedijk; vroeger was er ten oosten van het kasteel over de gracht naar het park een houten brug, die later vervangen is door een inmiddels ook weer verdwenen trekpontje; naast veel oud loofhout, vooral beuk, staan er in het park enkele coniferen.

ad d.: op het langgerekte zuidwest- noordoost lopende kasteeleiland ligt het kasteel met bouwhuizen op het zuidwesteinde; ten zuiden en oosten van het kasteel alleen een glooiend naar de waterlijn aflopend grasveld met enkele solitaire bomen; de gracht is zeer breed (hierin herkent men de Vechtarm), behalve het gegraven deel in het noorden, waar hij niet meer is dan een sloot; ten noordoosten van het kasteel liggen, achter elkaar, de (voormalige) neo-geometrische tuin en de moestuin alsmede, daar weer naast, een kleine boomgaard. De geometrische tuin, in aanleg een rozentuin, nu slechts een grasveld met een vaas (zie onder 8) ligt iets verdiept ten opzichte van het kasteel en is daarvan gescheiden door een balustrade met beelden (zie onder 8); ten westen van deze tuin een bosje met oude loofbomen; twee monumentale platanen in de rand; de tuin is van de moestuin gescheiden door een taxushaag. De moestuin, voor een deel nog als zodanig in gebruik, is aan de noordwest- en noordoostzijde gesloten door tuinmuren (zie onder 5); er zijn nog restanten van kassen en koude bakken (zie onder 5).

Waardering

De PARKAANLEG, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, is van algemeen cultuurhistorisch belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens de aanwezigheid van 17de en 18de-eeuwse elementen in de aanleg;

- wegens het vroeg 19de-eeuwse landschapspark aan de oostkant van het kasteel;

- wegens de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden;

- wegens de ruimtelijke context waarin kasteel, bijgebouwen en overige onderdelen zijn gerangschikt.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510169. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschapspark

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
invloeden