Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510288
Complexnummer
510286 - 't Rozendael
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82843/115
Kadastrale aanduiding
Heino D 1048
Heino D 983
Heino D 555
Heino D 979
Heino D 1327
Heino D 2725
Heino D 1047
Heino D 895
Heino D 2724
Heino D 1050
Heino D 1145
Heino D 1046
Heino D 974
Heino D 1049
Bij Rozendaelseweg 3, 8141 NC te Heino

Omschrijving

Omschrijving

PARKAANLEG, XIX, bestaande uit a. voorplein b. lanen c. achtertuin d. moestuin e. parkbosjes f. weilanden ad a.: het voorplein, XIX, bestaat uit een ovaal grasveld met rondgaand grindpad, dat direct aansluit op de korte, in een flauwe bocht lopende oprit vanaf de Rozendaelseweg; midden op het gras een grote tuinvaas (zie onder 7); verder enkele fraaie oude solitairbomen: eiken, rode beuken en paardekastanjes. ad b.: het complexgebied wordt in globaal twee gelijke stukken verdeeld door een laan, de dwarslaan, XIX, die loodrecht staat op de spoorlijn en die begint op het voorplein; de laan is beplant met een dubbele rij eiken; ten westen hiervan loopt min of meer paralel een relatief kort stuk oude laan, XIX, met eiken en linden; een derde laan (tracée, XIX, met jonge beuken) loopt als diagonaal pad door het ten zuiden van het huis gelegen wandelbos; halverwege een rotonde met een tuinvaas (zie onder 7) in het midden. ad c.: de achtertuin, XXa, een groot gazon op een rechthoekige plattegrond, ligt ten westen van het huis tussen de oude beukenhaag (scheiding met moestuin) aan de zuidkant en de nieuw geplante beukenberceau aan de noordkant; aan het einde van de tuin ligt een ovale vijver; daarachter ligt een groot weiland; langs de oude beukenhaag staan twee marmeren beelden (zie onder 7); N.B: de berceau, de bloemenborder en de rozenvakken zijn vanwege de zeer recente aanleg van ondergeschikt belang, evenals het houten tuinprieëel, dat nieuw is. ad d.: de moestuin, XIX, waarin ook restanten van oude fruitbomen, ligt ten zuiden van de achtertuin en wordt deels omgeven door een tuinmuur en de genoemde beukenhaag; verder kassen, een schuurtje (zie onder 5) en een tuinbeeld (zie onder 7). ad e.: de parkbosjes bestaan uit een wandelbos en enkele stroken bos; het wandelbos, XIX, min of meer rechthoekig, is het grootst en ligt ten zuiden van het huis in de hoek gevormd door de spoorlijn en de dwarslaan; de diagonale laan (zie eerder), die bij het koetshuis begint, leidde vroeger naar het station. De bosstroken liggen ten noorden van het huis langs de Rozendaelseweg en verder tussen de moestuin en het spoor en gedeeltelijk tussen het spoor en het westelijke weiland; de bosstroken, XIX, bevatten veel oud loofhout. ad f.: er zijn twee grote weilanden, die een wezenlijk onderdeel vormen van de parkaanleg van 't Rozendael; beide zijn als gezicht vanuit het huis belangrijk; het grootste weiland ligt voor het huis, i.e. de zuidoostzijde; vanuit het huis is er over het voorplein onder en tussen de oude solitairen door een fraai gezicht op deze wei, waarin de duiventil staat (zie onder 6); de wei wordt begrensd door de Rozendaelseweg en kraagt om het wandelbos heen tot aan het spoor; de andere wei ligt ten westen van het huis als het ware in het verlengde van het gazon van de achtertuin; dit weiland ligt in de vork van de spoorlijn en de Rozendaelseweg.

Waardering

PARKAANLEG van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510286. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver