Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
510288
Complexnummer: 
510286 - 't Rozendael
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
21 februari 2000
Kadaster deel/nr: 
82843/115
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Overijssel
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Raalte
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Heino
X-Y coördinaat: 
211456 - 494091

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

PARKAANLEG, XIX, bestaande uit a. voorplein b. lanen c. achtertuin d. moestuin e. parkbosjes f. weilanden ad a.: het voorplein, XIX, bestaat uit een ovaal grasveld met rondgaand grindpad, dat direct aansluit op de korte, in een flauwe bocht lopende oprit vanaf de Rozendaelseweg; midden op het gras een grote tuinvaas (zie onder 7); verder enkele fraaie oude solitairbomen: eiken, rode beuken en paardekastanjes. ad b.: het complexgebied wordt in globaal twee gelijke stukken verdeeld door een laan, de dwarslaan, XIX, die loodrecht staat op de spoorlijn en die begint op het voorplein; de laan is beplant met een dubbele rij eiken; ten westen hiervan loopt min of meer paralel een relatief kort stuk oude laan, XIX, met eiken en linden; een derde laan (tracée, XIX, met jonge beuken) loopt als diagonaal pad door het ten zuiden van het huis gelegen wandelbos; halverwege een rotonde met een tuinvaas (zie onder 7) in het midden. ad c.: de achtertuin, XXa, een groot gazon op een rechthoekige plattegrond, ligt ten westen van het huis tussen de oude beukenhaag (scheiding met moestuin) aan de zuidkant en de nieuw geplante beukenberceau aan de noordkant; aan het einde van de tuin ligt een ovale vijver; daarachter ligt een groot weiland; langs de oude beukenhaag staan twee marmeren beelden (zie onder 7); N.B: de berceau, de bloemenborder en de rozenvakken zijn vanwege de zeer recente aanleg van ondergeschikt belang, evenals het houten tuinprieëel, dat nieuw is. ad d.: de moestuin, XIX, waarin ook restanten van oude fruitbomen, ligt ten zuiden van de achtertuin en wordt deels omgeven door een tuinmuur en de genoemde beukenhaag; verder kassen, een schuurtje (zie onder 5) en een tuinbeeld (zie onder 7). ad e.: de parkbosjes bestaan uit een wandelbos en enkele stroken bos; het wandelbos, XIX, min of meer rechthoekig, is het grootst en ligt ten zuiden van het huis in de hoek gevormd door de spoorlijn en de dwarslaan; de diagonale laan (zie eerder), die bij het koetshuis begint, leidde vroeger naar het station. De bosstroken liggen ten noorden van het huis langs de Rozendaelseweg en verder tussen de moestuin en het spoor en gedeeltelijk tussen het spoor en het westelijke weiland; de bosstroken, XIX, bevatten veel oud loofhout. ad f.: er zijn twee grote weilanden, die een wezenlijk onderdeel vormen van de parkaanleg van 't Rozendael; beide zijn als gezicht vanuit het huis belangrijk; het grootste weiland ligt voor het huis, i.e. de zuidoostzijde; vanuit het huis is er over het voorplein onder en tussen de oude solitairen door een fraai gezicht op deze wei, waarin de duiventil staat (zie onder 6); de wei wordt begrensd door de Rozendaelseweg en kraagt om het wandelbos heen tot aan het spoor; de andere wei ligt ten westen van het huis als het ware in het verlengde van het gazon van de achtertuin; dit weiland ligt in de vork van de spoorlijn en de Rozendaelseweg.

Waardering

PARKAANLEG van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaRozendaelseweg38141 NCBijHeino

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HeinoD895
HeinoD2724
HeinoD1050
HeinoD1145
HeinoD1046
HeinoD974
HeinoD1049
HeinoD1048
HeinoD983
HeinoD555
HeinoD979
HeinoD1327
HeinoD2725
HeinoD1047

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Landschapsstijlstijlzuiver