Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510386
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82721/117
Kadastrale aanduiding
Wieringen G 604
Gemeenelandsweg 8, 1777 NN te Hippolytushoef

Omschrijving

Inleiding

Vrijstaande VILLA, gebouwd in het kader van de Zuiderzeewerken ten behoeve van een lid van de directie en genaamd De Haven. De villa is gelegen aan de noordwest-zijde van de Gemeenelandsweg te Hippolytushoef. De villa werd gebouwd in 1928 (de bouwvergunning werd afgegeven op 10 januari 1928) voor ir. Vetter, vermoedelijk naar ontwerp van prof. ir. H.T. Zwiers. Ten noordoosten ligt een dubbele garage, die bij deze villa en bij de noordoostelijk tweede directievilla (Gemeenelandsweg 12) hoort.

Omschrijving

Villa, gebouwd op samengesteld grondplan, bestaande uit twee bouwlagen onder een samengesteld rieten schilddak met overstek. Op de nokken zijn rode vorstpannen aangebracht. De noklijn wordt doorsneden door een rechthoekige bakstenen schoorsteen en loopt evenwijdig aan de Gemeenelandsweg. De oorspronkelijke houten kapconstructie is nog aanwezig. In het dak zijn verschillende dakkapellen met glooiende killen aangebracht.

Het pand is opgetrokken in gele baksteen boven een plint in bruine baksteen. De topgevels en een deel van de gevels van de tweede bouwlaag zijn voorzien van beschot. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensters houten ramen met een zes-, acht- of meerruitsroedenverdeling. De lekdorpels zijn van hout.

De voorgevel (ZO) heeft een getrapt grondplan: het linkerdeel risaleert ten opzichte van het middendeel en het rechterdeel. Het linkerdeel heeft op de begane grond een erker op trapeziumvormig grondplan, met aan drie zijden vensters. Op de eerste verdieping bevindt zich een vensterreeks met vijf ramen. Aan weerszijden van deze vensterreeks is de gevel voorzien van horizontaal beschot. Het middendeel van de voorgevel bevat op de begane grond een staand ovaal venstertje en op de eerste verdieping een vensterreeks met drie ramen. Het rechter deel van de voorgevel is het meest terugliggende en bevat de voordeur onder een verlengd dakschild.

De rechterzijgevel (NO) heeft twee bouwlagen onder een schilddak met verlengde zijschilden. De gevel bevat op de begane grond in het midden een klein ovaal venster, links een vensterreeks met drie ramen, rechts een reeks met twee ramen. De eerste verdieping heeft drie vensterassen, waarvan de middelste een groot trappenhuisvenster bevat. Links en rechts hiervan bevinden zich twee kleine staande vensters met drieruits-roedenverdeling. De gevel op de eerste verdieping heeft horizontaal beschot met ruw geschaafde delen.

De achterzijgevel (NW) heeft links een hoogte van één bouwlaag onder het dakschild. Dit geveldeel bevat een vensterreeks en erker met in totaal zes ramen. Het rechtergeveldeel heeft twee bouwlagen onder een ingestoken schilddak met verlengde zijschilden. De begane grond heeft twee vensterassen. De linkeras bevat één venster, de rechteras bevat een paneeldeur met glaspanelen en zijvensters. De eerste verdieping heeft horizontaal beschot van ruw geschaafde delen en twee vensters, elk met twee ramen.

De linkerzijgevel (ZW) heeft op de begane grond twee vensterassen. De linkeras bevat een venster met twee ramen, de rechteras bevat een zevenzijdige erker met aan alle zijden vensters. Boven de erker bevindt zich een balkon en een kleine topgevel onder ingestoken zadeldak. Het balkon heeft een borstwering met horizontaal beschot van ruw geschaafde delen, een balkondeur met glaspanelen en twee zijvensters. De topgevel heeft verticaal beschot en een klein ruitvormig venster in de nok.

Het interieur is nog gedeeltelijk intact en bevat onder ander nog verschillende paneeldeuren.

De dubbele garage ten noordoosten van de villa heeft een rechthoekig grondplan en een hoogte van één bouwlaag onder een plat dak met houten overstek. De gevels zijn opgetrokken in gerabatte delen. In de voorgevel bevinden zich twee opgeklampte dubbele garagedeuren met ijzeren hangwerk. Aan de zijgevels zijn rechthoekige houten uitbouwen (schuurtjes) gebouwd.

Waardering

Het pand met bijbehorende garage is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in het kader van de Zuiderzeewerken gebouwde directievilla en als voorbeeld van rijke villabouw in een landelijke stijl uit de jaren '20 van de 20ste eeuw.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K) Dienstwoning(K4)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1928
1928
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing