Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510397
Complexnummer
510396 - Houdringe
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82708/84
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
De Bilt B 2168
De Holle Bilt 22 A, 3732 HM te De Bilt
De Holle Bilt 22, 3732 HM te De Bilt

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1:

HOOFDGEBOUW (Houdringe). Het sober gedetailleerde corps de logis uit 1779 is gebouwd in classicistische stijl waarschijnlijk naar ontwerp van de Amsterdamse architect A. van der Hart. Het bakstenen pand heeft een rechthoekig plattegrond en bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen onder een met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen gedekt afgeplat schilddak, waarop aan de voorzijde twee negentiende-eeuwse dakkapellen zijn aangebracht. Op de hoeken van het gebouw zijn zandstenen blokken in het metselwerk opgenomen. In de voorgevel tegen de blokrand is een baksteen ingemetseld met de inscriptie 'PHVW Aº 1779' (de letters staan voor Pieter Hieronymus van Westrenen). Aan weerskanten van het corps de logis is een gemetseld muurtje op een zandstenen plint waarin een rondboogpoortje in een zandstenen omlijsting. De zevenassige symmetrische voorgevel heeft een middenrisaliet van drie traveeën bekroond door een driehoekig fronton (met zink gedekt) waarin in 1888 een klein roosvenster is aangebracht. Een hardstenen tien-tredige trap leidt naar de drie deuren op de bel-étage, waarvan de middelste de ingang vormt. De drie deuren hebben een halfrond bovenlicht met spaakroeden. Aan weerszijden van het risaliet bevinden zich twee schuifvensters. Op de verdieping zijn zeven schuifvensters aangebracht. De wisseldorpel van deze vensters is in het midden gesitueerd. Alle vensters worden geflankeerd door persiennes. Ook de achtergevel heeft een middenrisaliet waarvan de middelste vensters op de bel-étage en de verdieping een natuurstenen omlijsting hebben. Het fronton aan deze zijde is segmentvormig.

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang de inrichting van de hal met marmeren vloer en getordeerde zandstenen zuilen (XVII) van de Ionische orde, die van elders zijn ingebracht; de marmeren schouwen, beschilderde plafonds en stucwerk op de bel-étage daterend uit de bouwtijd (1779); de schouw en betimmeringen in de rechter voorkamer naar ontwerp van architect A.Salm (1888).

Waardering:

HOOFDGEBOUW (Houdringe) van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de architectonische vormgeving in classicistische stijl waarschijnlijk naar ontwerp van de architect A. van der Hart; - vanwege de 18de-eeuwse interieuronderdelen; - vanwege de gaaf bewaarde aankleding van de huidige directeurskamer naar ontwerp van A. Salm uit 1888; - vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de complexonderdelen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510396. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Landhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1779
1779
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Hollands Classicisme
stijlzuiver