Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510398
Complexnummer
510396 - Houdringe
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82708/101
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
De Bilt B 2087
De Bilt B 2089
De Bilt B 2094
De Bilt B 2096
De Bilt B 2146
De Bilt B 2196
De Bilt B 2205
De Bilt B 2206
De Bilt B 2207
De Bilt B 2204
De Bilt B 2052
De Bilt B 2042
De Bilt B 2191
De Bilt B 2092
De Bilt B 2044
De Bilt B 2167
De Bilt B 2168
De Bilt B 2142
De Bilt B 2165
De Bilt B 2046
De Bilt B 2082
De Bilt B 2190
De Bilt B 2143
De Bilt B 2048
De Bilt B 2056
De Bilt B 2081
De Bilt B 2058
De Bilt B 2093
De Bilt B 2091
De Bilt B 2086
Bij De Holle Bilt 22, 3732 HM te De Bilt

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2:

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Houdringe. Binnen de achttiende-eeuwse structuur en omgrenzing is een aanleg in landschapsstijl gerealiseerd waartoe in 1772 de eerste aanzet is gegeven met de aanleg van een bos met slingerpaden. In de eerste helft van de negentiende eeuw (vóór 1823/4 en in 1841) is de aanleg verder in landschapsstijl uitgewerkt en sindsdien nauwelijks gewijzigd. Waarschijnlijk heeft Zocher sr. zich met de aanleg in landschapsstijl bemoeid. De structuur van de aanleg wordt gedragen door de middenas (zuid-noord) gevormd door een formele toegangslaan voor het huis, die zich achter het huis voorzet in een in landschapsstijl aangelegde centrale zichtas. De monumentale, achttiende-eeuwse toegangslaan, die in 1967 opnieuw is ingeplant, kruist voor het huis de gracht, die in landschapsstijl is vergraven tot een slingerende waterloop. Aan weerszijden van de oprijlaan liggen weilanden, die in landschappelijke trant gestoffeerd zijn met enige boomgroepen van rode beuken. In 1968 werd door T.A.M. van Keulen voor- en achter het huis een aanleg in neo-formele stijl gerealiseerd, waardoor het ovale gazon voor het huis verdween (zie kadastrale minuut 1832). Achter het huis loopt de uitgestrekte zichtas over een zich verwijdende, grillig gevormde weide, 'Klaverkamp' voorzien van enige boomgroepen en door gekartelde (west) en gebogen (oost) bospartijen omzoomd. Deze bospartijen worden genoemd in de veilingcatalogus van 1841 'twee uitgestrekte smaakvol aangelegde wandelbosschen van zware hoog opgaande eiken, beuken, sparrenboomen'. De as zet zich voort in een tweede weiland met aan de westzijde daarvan, achter een bomensingel, de ijsbaan (ca.1960). Dit tweede weiland is later bij de aanleg getrokken, zoals de veilingcatalogus van 1841 opmerkt 'een perceel bouw- en weiland (...) van eenige partijen opgaande boomen voorzien (...) waardoor zich het uitzigt uit het heerenhuis verder uitstrekt en veraangenaamd'. De integratie van dit weiland met de toen reeds bestaande aanleg in landschapsstijl is te zien op de Topografische militaire kaarten uit 1872 en 1906. De opeenvolging van verschillende open ruimten, die zich versmallen en verbreden is kenmerkend voor een aanleg in vroege-landschapsstijl. In het bos aan de oostzijde staan verschillende exoten; aan de westzijde een groep dicht bijeengeplaatste eiken. Recht achter het huis (noord) is nog een restant van een achttiende-eeuwse laan. Op het perceel met kadastrale aanduiding sectie B, nummer 2094, bevindt zich een woonhuis (Visserssteeg 1) met bijbehorende recent aangelegde tuin. Woonhuis en tuin vallen buiten de bescherming.

Waardering:

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Houdringe van algemeen belang: - als representatief en gaaf bewaard voorbeeld van een in landschapsstijl aangelegd park waartoe in 1772 de eerste aanzet is gegeven en vóór 1823/4 waarschijnlijk naar ontwerp van Zocher sr. verder uitgewerkt en verfraaid; - vanwege het 18de-eeuwse tracé van de oprijlaan en laanresten aan de noordkant in het bos; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510396. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1772
1772
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschappelijke tuin

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver