Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510526
Complexnummer
510516 - Groenevecht
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82687/185
Kadastrale aanduiding
Breukelen Sint Pieters B 162
Breukelen Sint Pieters B 1271
Breukelen Sint Pieters B 1270
Breukelen Sint Pieters B 163
Breukelen Sint Pieters B 161
Breukelen Sint Pieters B 903
Breukelen Sint Pieters B 133
Breukelen Sint Pieters B 1090
Breukelen Sint Pieters B 164
Breukelen Sint Pieters B 132
Bij Zandpad 37, 3621 ND te Breukelen

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Groenevecht. De hoofdstructuur van de historische aanleg wordt bepaald door het 17de-eeuwse grachtenpatroon (kavelverdeling), waarvan het westelijke gedeelte in de negentiende eeuw tot een gebogen deel is vergraven. De eenvoudige inrichting van het park in landschapsstijl bevat nog enkele elementen uit de formele periode. Langs de zuidzijde van de aanleg de zogenaamde Veelaan beplant met Esdoorn, die als zichtas fungeert naar het achterliggende weiland. Nog enkele oude laanresten: een perelaantje achter het huis, de lindenlaan naar de boerderij en de oude taxushaag. Voor het huis loopt de achttiende-eeuwse noord-zuidas, die aan de noordkant wordt voortgezet in een leiperenlaantje. Achter het huis liggen naast elkaar, door een waterloop gescheiden, twee oude boomgaarden (hoog- en laagstammige). Aan de oostzijde van de boomgaard een parkbos met een padenstructuur uit het begin van de twintigste eeuw. Vanaf de Vecht en het Zandpad zijn enkele diagonale zichtassen op het huis geprojecteerd. Het gazon voor het huis is ingericht met solitairen en boomgroepen. Langs de rand een verhoging in de aanleg waar de negentiende-eeuwse tuinkoepel stond, zoals te zien is op de gravure van Lutgers. Terzijde van het huis (noord) is in 1985 een neo-formele ellipsvormige aanleg van Copijn gerealiseerd. Ook zijn de hagen aan weerszijde van het huis, zoals te zien op oude prenten, opnieuw aangeplant.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats van algemeen belang:

- vanwege de 17de-eeuwse grachtenstructuur;

- vanwege de formele laanelementen;

- vanwege de eenvoudige wijziging van een deel van deze aanleg in landschappelijke trant;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510516. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver