Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510679
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82751/42
Kadastrale aanduiding
Bedum H 1068
Bij Willemsstreek 1, 9784 TB te Noordwolde

Omschrijving

Inleiding

De OPHAALBRUG over het Boterdiep, in de weg van Bedum naar Groningen in de bocht bij Ellerhuizen, is vervaardigd in de periode 1927-29. Bijzonder aan de brug is dat hij slechts één balansarm heeft vanwege de scheve overbrugging. Voor 1940 werd dit type brug nauwelijks toegepast. De brug is aangelegd door Provinciale Waterstaat van de Provincie Groningen en aannemer bij de bouw was J.W. Formsma uit Bedum. Begin jaren negentig van deze eeuw is ernaast, aan de noordzijde, een fietsersbrug gebouwd.

Ongeveer tegelijkertijd met de bouw van deze brug werd verderop over het Boterdiep een ophaalbrug in het centrum van Bedum aangelegd.

Omschrijving

Ophaalbrug met een ijzeren opbouw aan de westzijde van het Boterdiep, bestaande uit één hameistijl met één balansarm. Aan de balansarm van geprofileerd plaatijzer is een driehoekspant opgehangen waaraan de hangstangen zijn bevestigd. De hameistijl staat op een basement van gesinterde baksteen met een afgeronde dekplaat van hardsteen en bevindt zich op een aan drie zijden ommuurd stukje grond met een vloer van keitjes en klinkers. Tegen de zuidzijde van de hameistijl staat een stalen paal met houten meldbord. Het brugdek in de vorm van een parallellogram heeft een rijdek van asfalt tussen verhoogde voetpaden van hout (niet origineel) en steunt op ijzeren profielbalken. De brugleuningen aan weerszijden van het brugdek zijn vernieuwd.

Waardering

Ophaalbrug met een hameistijl van algemeen cultuurhistorisch belang

- vanwege de bijzondere typologie

- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid

- vanwege de opvallende ligging in de bocht van weg tussen Groningen en Bedum

- vanwege de zeldzaamheid van dit type brug in de periode vóór 1940

- als onderdeel van de andere waterbouwkundige werken die in die tijd in het Boterdiep zijn aangelegd.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Verkeersbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1927
1929
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Ophaalbrug (C)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing