Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510758
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82772/37
Kadastrale aanduiding
Deventer E 11914
Bij Brink 21, 7411 BS te Deventer

Omschrijving

Inleiding

De centraal op de Brink gelegen Wilhelmina-fontein is onthuld op 31 augustus 1898 bij gelegenheid van de kroning van Hare Majesteit. De fontein had oorspronkelijk het kroonstuk moeten worden op de aanleg van de Hoogdrukwaterleiding in 1893, in Italiaanse traditie (Trevifontein). Vanwege ontoereikende fondsen werd de fontein echter het sluitstuk op de begroting. De troonsbestijging bracht meer kapitaal; samen met het reeds vergaarde geld werd de fontein aangelegd. De fontein, bekroond met de Deventer stadsmaagd, is in Neo-Renaissance stijl ontworpen door stadsarchitect Mulock Houwer. Het beeldhouwwerk is van W.G. van Poorten, overig steenhouwerswerk is verricht door H.H. Beltman, het gietwerk is gedaan door Nering Bögel.

De fontein is in 1960 gedemonteerd en afgevoerd en in 1985 weer herbouwd. Bij de restauratie is tussen de putti op de kolom de tekst "gesloopt 1960 herbouwd 1985" gehakt.

Omschrijving

Ronde natuurstenen fontein, bestaande uit een bassin met op een basement een kom op consoles. Vanuit de kom rijst een kolom op met het beeld van de stadsmaagd, op een basement met schelpmotieven.

De fontein wordt in de lengte in drie parten verdeeld door boven elkaar geplaatste beeldhouwwerken. Ieder deel is gelijk: aan de bassinrand een bronzen waterspuwende heremietkreeft op een piedestal, op het kolombasement een putto met waterspuwende hoorn aan de mond en tegen de kolom een Ionische zuil die het hoofdgestel van de kolom draagt. Tussen de Ionische zuilen koperen waterspuwende leeuwenkoppen. Op het hoofdgestel, boven de zuilen, vazen. Op de kolom een tempietto als piedestal voor de stadsmaagd met als attributen palmtak, schild en kroon.

Boven de leeuwenkoppen, in goud op snee, de teksten "Wilhelminafontein", "onthuld 31 augustus 1898" en "gesticht door gemeente en burgerij".

Waardering

Wilhelminafontein van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de herinnering aan een belangrijke gebeurtenis uit de vaderlandse geschiedenis

- de kwaliteit van het ontwerp van stadsarchitect Mulock Houwer

- de beeldbepalende ligging midden op de Brink

- de gaafheid

- de zeldzaamheid

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Straatmeubilair Fontein(D)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1898
1898
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Beltman, H.H. ; Overijssel
beeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker
Nering Bogel ; Overijssel
architect / bouwkundige / constructeur
Mulock Houwer, J.A. ; Overijssel
architect / bouwkundige / constructeur
van Poorten, W.G. ; Overijssel
beeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker