Actualiteit gegevens: 18-06-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
510804
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Ernstheem
Complexnummer: 
510803 - Ernstheem
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
22 juli 1998
Kadaster deel/nr: 
6730/44
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Groningen
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Het Hogeland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Winsum
X-Y coördinaat: 
227482 - 597793

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

DWARSHUISBOERDERIJ bestaande uit een voorhuis met hals en hoofdschuur, en een aangebouwde bijschuur. Het deels onderkelderde VOORHUIS is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in rode baksteen op een donker bakstenen trasraam. Het heeft een schilddak gedekt met zwarte Friese golfpan en twee schoorstenen op de nok. Gepleisterde gevelbanden en een kroonlijst sieren de gevels. T-vensters onder een segmentboog van donkere baksteen met gepleisterde sluit-en aanzetstenen, en een gepleisterde gedecoreerde boogtrommel, geleden de gevels. De beide zijgevels hebben drie en de voorgevel vier vensters. In de zijgevel op het noordoosten bevindt zich onder elk venster een keldervenster met rollaag van donkere baksteen en een horizontaal geplaatst diefijzer.

De hoofdentree bevindt zich aan de voorzijde (noordwestkant) in het midden van de gevel en wordt geflankeerd door twee gemetselde pilasters met gepleisterde velden. Dezelfde "omlijsting" benadrukt de middelste vensters van de zijgevels. De entree bestaat uit een dubbele houten paneeldeur met twee rondbooglichten onder een bovenlicht met beschilderd glas-in-lood motief. De deur bevindt zich in een portiek met segmentboog en gemetselde wanden met gepeisterde velden. In de rechterwand een gevelsteen met bouwjaar en opdrachtgevers: G. Huizinga, wed. J. Faber en L.K. Faber, Jz., 1903. Een twee treden hoge gepleiserde stoep met decoratieve cementtegels in het bordes, verleent de toegang. In het dakvlak boven de entree bevindt zich een houten dakkapel met twee zesruits vensters.

De van oorsprong blinde achtergevel heeft een nieuw venster gekregen.

De HALS die het voorhuis met de schuur verbindt is opgetrokken in dezelfde baksteen als het voorhuis en heeft een kap met kroonlijst en één schoorsteen en is gedekt met een zwarte Friese golfpan. Aan de noordoostzijde bevindt zich een deur met drieruits deurlicht en een bovenlicht onder een getoogde strek van donkere baksteen. Links ervan een T-venster onder een getoogde strek met ernaast een klein w.c.venster. De zuidwestgevel van de hals heeft een (nieuwe) deur onder een bovenlicht met getoogde strek en twee T-vensters, eveneens met getoogde strek.

De evenwijdig aan elkaar geplaatste HOOFD- en BIJSCHUUR zijn beide opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van donkere steen en hebben een wolfdak gedekt met golfplaat met een pannenrij boven de kroonlijst. Houten uileborden met een driehoekig ruitje sieren de nokeinden. Beide schuren zijn aan de achterzijde met elkaar verbonden door een gemetseld muurtje.

De venster- en deurindeling van de schuren is aan de achterzijde spiegelbeeldig. Elke schuur heeft hoge dubbele deeldeuren en twee keer een dubbele staldeur, alle met een bovenlicht met ijzeren decoratieve roedenverdeling onder een ellipsboog van donkere steen met gepleisterde sluit- en aanzetstenen. In de sluitsteen van de meest rechts gelegen staldeur van de hoofdschuur staat: gebouwd 1903, en in die van de middelste van de bijschuur: gebouwd 1924, met in de aanzetstenen de initialen: L.K.F. en L.S. (Luitje K. Faber en Louwke Smit). Tussen de deuren bevinden zich in elke gevel vier getoogde vensters en in de topgevels vier getoogde zaadvensters, alle met gietijzeren roedenverdeling onder een rollaag van donkere baksteen. Het achtererf is geplaveid met keitjes.

De noordoostgevel van de hoofdschuur is grotendeels blind met alleen aan de rechterzijde drie halve getoogde vensters met gietijzeren roedenverdeling. De noordwestgevel heeft aan de linkerkant twee kleine zesruits vensters en één groot zesruits venster, alle onder een getoogde strek van donkere baksteen. Aan de rechterkant een T-venster, een deur met bovenlicht onder een getoogde strek en een dubbel keldervenster onder een rollaag.

De zuidwestgevel van de bijschuur is op een getoogd gietijzeren halfvenster na geheel blind, terwijl de noord-westgevel wordt geleed door twee houten deuren met bovenlicht en vijf zesruits vensters, alle onder een getoogde strek. Het dakvlak is aan deze zijde geheel gedekt met een zwarte geglazuurde Hollandse pan.

De indeling van het INTERIEUR van voorhuis en schuren is nog redelijk intact. De schuren hebben een indeling in zes vakken en een houten sporenkap met gebintstijlen die op een bakstenen plint rusten. Vermeldenswaard is ook het restant van de paardetred in de karnkamer.

Waardering

Dwarshuisboerderij met aangebouwde bijschuur van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang

- als voorbeeld van een dwarshuistype uit het begin van deze eeuw in een aan het eclectisisme verwante bouwstijl

- vanwege de zorgvuldige detaillering en het materiaalgebruik

- vanwege de redelijke mate van gaafheid van exterieur en delen van het interieur

- vanwege de bijzondere ruimtelijk-visuele relatie met de ernaast gelegen monumentale boerderij

- vanwege de zeer fraaie ligging, met gracht en singel aan de weg tussen Baflo en Eenrum

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WINSUMG679

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantonbepaald
Eclecticismeonbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Dwarshuisboerderij

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19031903exactvervaardiging
19241924exactverbouwing

bijschuur