Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510851
Complexnummer
510850 - Walenburg
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82940/3
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Langbroek B 291
Langbroek B 1263
Langbroek B 626
Langbroek B 289
Bij Langbroekerdijk A 29, 3947 BC te Langbroek

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Walenburg. De aanleg van de buitenplaats wordt bepaald door de rechthoekige grachtenstructuur van de omgrachte burcht en voorburcht. Verder verdeelt een slotenstelsel het terrein in rechthoekige percelen, die loodrecht op de Langbroekerwetering staan. De buitenplaats wordt aan de noordwestzijde ontsloten door een rechte oprijlaan komend vanaf de Langbroekerdijk, waar deze gemarkeerd wordt door twee natuurstenen pijlers met de naam 'WALEN' 'BURG'. De met eikenbomen beplante laan loopt door tot aan een weiland en fungeert tevens als zichtlaan. Ten westen van het huis maakt de laan een scherpe hoek en loopt achter het huis door met links de (voor)burcht en rechts enkele hakhoutpercelen. Op het terrein terzijde van Walenburg ligt een klein parkbosje (eiken). Binnen het formele kader is door mevrouw Canneman in 1965 een nieuwe tuin aangelegd, die een grote voorbeeldfunctie voor de volgende generatie tuinarchitecten heeft vervuld. Deze aanleg is door zijn geringe ouderdom (jonger dan vijftig jaar) thans nog voor de bescherming van ondergeschikte betekenis.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Walenburg van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de middeleeuwse grachtenstructuur;

- vanwege het ensemble van grachten, lanen en het bosje;

- als voorbeeld van een gaaf bewaard kasteelterrein met burcht en voorburcht;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510850. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing
Middeleeuwse grachtenstructuur