Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510856
Complexnummer
514789 - Complex eendenkooi c.a.
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82837/136
Kadastrale aanduiding
Vleuten D 960
Bij Thematerweg 4, 3455 SN te Haarzuilens

Omschrijving

Omschrijving

De omstreeks 1800 daterende EENDENKOOI bestaat uit een rechthoekig perceel, gelegen ten zuiden van de boerderij. De eendenkooi staat in verbinding met het slotenstelsel en heeft in het midden een centrale plas, waarop vier vangarmen of pijpen aansluiten. De eendenkooi wordt omsloten door knotelzen en knotwilgen.

Waardering

De eendenkooi is van cultuurhistorische waarde als gaaf en zeldzaam voorbeeld van een eendenkooi met vier vangarmen, behorend bij het landgoed van kasteel De Haar. Tevens vanwege de situationele waarde in relatie met de bijbehorende kooikerswoning.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 514789. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Eendenkooi

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1800
1800
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing