Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510918
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82857/48
Kadastrale aanduiding
Zuidlaren G 5842
Zuidlaren, Terrein Dennenoord E 42

Omschrijving

Inleiding

De watertoren van Dennenoord is gebouwd in 1896. Het ontwerp is uitgevoerd in neo-romaanse stijl, waarmee de toren een chateau d'eau geworden is. De toren is van karakteristiek belang in de ontwikkeling van de nutsvoorzieningen. Dat de toren in een cluster staat met het hoofdgebouw, de directeurswoning en de kerk van Dennenoord, onderstreept tevens de grootschaligheid en het belang van de psychiatrische inrichting.

De oorspronkelijke functie van de toren is overgenomen door het naastliggende pompgebouw. De toren fungeert als zendmast, op het dak is een antenne geplaatst.

Omschrijving

Cilindervormige watertoren. Donkere stenen basis met natuurstenen afzaat. Rode bakstenen schacht, met spiraalvormig klimmende banden van gele baksteen, afgesloten door uitgemetselde sierbanden. De behuizing van het reservoir staat op een uitkragend rondbogenfries, gedragen door natuurstenen consoles. Tussen de consoles ruitvormig sierwerk van gele baksteen. De behuizing is gedecoreerd met (uitgemetselde) banden en ruitmotieven van gele baksteen. Het reservoir is afgedekt door een twaalfvlakkig met leien gedekt tentdak met een geprofileerde daklijst. Op het dak een smeedijzeren windvaan met jaartal.

De watertoren heeft vier vensterassen. In de basis een rondboog met de entree, aan de overige zijden een zesruits rondboog, allen met een grote dagkant. In de schacht, tussen de spiraalvormige banden twee of drie zesruits rondboogvensters. In de reservoirbehuizing een rondboog blindnis. De vier vensterassen worden ieder in het tentdak beëindigd met een dakkapel onder plat dak.

InterieurInstallatie en reservoir zijn nog aanwezig.

Waardering

Watertoren Dennenoord van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:

- als karakteristiek voor de ontwikkeling van de nutsvoorzieningen

- vanwege de ligging in het te beschermen dorpsgezicht "Dennenoord"

- als gebouwtype

- als onderdeel van een complex gebouwen in een onderlinge samenhang

- vanwege de zeldzaamheid

- vanwege de gaafheid

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Nutsbedrijf functie overgenomen door naastgelegen pompgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1896
1896
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Romaanse stijl
stijlzuiver
chateau d'eau