Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511157
Complexnummer
511156 - Welgelegen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82862/95
Kadastrale aanduiding
Warnsveld L 1818
Warnsveld L 2548
Warnsveld L 1817
Warnsveld L 598
Bij Molenstraat 2, 7231 KN te Warnsveld

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. Het park in landschapsstijl van Welgelegen werd omstreeks 1832 aangelegd toen het huis door de nieuwe eigenaar Willem van der Muelen (1787-1847) aan de achterzijde met een nieuwe classicistische vleugel werd uitgebreid. Het relatief kleinschalige park werd op deze vleugel georiënteerd en bestaat uit een kleine en erachter gelegen grote ovaalvormige open ruimte (gazon) waar omheen in landschappelijke trant heesters (Rododendron, Hulst, Taxus) en bomen (Kastanje, Plataan, Linden, Beuk, Sophora japonica - thans een van de drie bewaarde Honingbomen in Nederland -, Sneeuwklokjesboom, Lariks, verschillende andere Naaldbomen) zijn geplant, deels als groep, als solitair en als omlijsting, waardoor een naar buiten toe besloten parkcompositie werd bereikt. Het park wordt door een kleinschalig patroon van slingerpaden doorsneden (deels oorspronkelijk en deels in het begin van de 20ste eeuw aangelegd), die voorts langs twee strategisch in de ruimtelijke opzet van het park geplaatste tuinpriëlen voeren. Aan de zuidzijde bevindt zich vanouds het nutstuingedeelte van de aanleg, waarvan de inrichting thans voor de bescherming van ondergeschikte betekenis is. Dit geldt eveneens voor de smalle en lange open ruimte aan de westzijde waarvan de inrichting van recente datum is en die voor de aanleg als groenbuffer van waarde is.

Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is in cultuurhistorisch en architectonisch opzicht van algemeen belang:

- als voorbeeld van een gaaf bewaard en als zodanig zeldzaam kleiner park in landschapsstijl uit de eerste helft van de 19de eeuw, met enkele toevoegingen uit het begin van de 20ste eeuw.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511156. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschappelijke tuin

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing