Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511381
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82759/39
Kadastrale aanduiding
Yerseke G 181
Dam 6, 4401 BB te Yerseke

Omschrijving

Inleiding

Herenhuis met aangrenzend koetshuis, in 1877 gebouwd in opdracht van een oesterhandelaar, onder invloed van het neo-classicisme. Het pand is gebouwd tegen een dijk; aan de achterzijde is de kelderverdieping zichtbaar.

Omschrijving

Herenhuis en koetshuis op rechthoekige plattegrond. Herenhuis van twee bouwlagen en een kapverdieping hoog en vrijwel geheel onderkelderd.

Het aan de zuidoost zijde aangebouwde koetshuis is één bouwlaag en een kapverdieping hoog.

De voorgevel van het woonhuis is een symmetrische, bakstenen lijstgevel, voorzien van een natuurstenen plint, natuurstenen cordonlijsten onder de vensterreeksen en ter hoogte van de verdiepingvloer, en een houten kroonlijst. In het midden op de begane grond een houten paneeldeur met bovenlicht en aan weerszijden twee getoogde houten T-vensters. Op de verdieping dezelfde indeling met in het midden houten balkondeur met glasruiten en een drie traveeën breed houten balkon op stenen consoles. In het interieur is onder meer de gang met zwart marmeren vloer en tussendeur van belang. Voorts de originele bordestrap tot aan de zolderverdieping, en de kamers en suite op de begane grond. In het dakvlak drie niet uit de bouwtijd daterenden dakkapellen. De symmetrische voorgevel van het koetshuis is een tuitgevel en heeft een natuurstenen plint en cordonlijst, die doorloopt vanaf het woonhuis. Op de begane grond een centrale dubbele houten goederendeur met getoogd bovenlicht voorzien van roedenverdeling. Aan weerszijden van de ingangspartij een houten venster, met roedenverdeling, aan de bovenzijde kepervormig afgesloten. Op de verdieping eveneens een centrale, dubbele houten goederendeur met een bovenlicht dat aan de bovenzijde keperboogvormig is afgesloten. Aan weerszijden een keperboogvormig afgesloten nis met een ton en een oester verwijzend naar de oestercultuur. De tuitgevel wordt afgesloten door een lijst. De rechter zijgevel van het woonhuis (noordwest) is een blinde topgevel en de linker zijgevel (zuidoost) is op de verdieping voorzien van één venster en in de top van een keperboogvormig afgesloten topraampje. Bij de achtergevel is eveneens de kelderverdieping zichtbaar, aangezien het maaiveld hier lager ligt. De achtergevel is recent geheel met houten beschot bekleed. In het interieur is onder meer de gang met zwart marmeren vloer en tussendeur van belang. Voorts de originele bordestrap tot aan de zolderverdieping, en de kamers en suite op de begane grond.

Waardering

Herenhuis met koetshuis van algemeen belang vanwege de typologisch en architectuurhistorische waarde en de zeldzaamheidswaarde vanwege de expliciete verwijzing naar de ontwikkeling van de in Nederland unieke oestercultuur van Yerseke.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Koetshuis (G)
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1877
1877
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden