Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511404
Complexnummer
510396 - Houdringe
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82771/73
Kadastrale aanduiding
De Bilt C 1881
Bij De Holle Bilt 10, 3732 HM te De Bilt

Omschrijving

Omschrijving

GRENSPALEN. Aan het begin van de Visserssteeg (zuid) twee hardstenen grenspalen uit circa 1850. Op de schacht van beide palen zijn, in verdiepte velden, opschriften aangebracht, nl. HOU-DRINGE en BEER-SCHOTEN. Deze laatste heeft een geprofileerde afsluiting aan de bovenzijde en een geprofileerde voet.

Waardering

De GRENSPALEN zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de zeldzaamheidswaarde;

- als functioneel en karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;

- vanwege de ensemblewaarde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510396. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Grensafbakening Grenspaal

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1850
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Grensafbakening

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing