Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511554
Complexnummer
511555 - Moersbergen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82741/157
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Doorn A 7065
Moersbergselaan 17, 3941 BW te Doorn

Omschrijving

HOOFDGEBOUW (Moersbergen). Het in oorsprong vijftiende-eeuwse hoofdgebouw is in de loop van de eeuwen verschillende malen uitgebreid en in 1824 en 1866 verbouwd in neogotische stijl. Van deze verbouwingen zijn echter geen sporen meer terug te vinden daar het gebouw in 1927 door de architect J.W.H. Berden in 'oude' staat is terug gerestaureerd. Hierbij zijn de plattegrond, de opstanden en de daken gewijzigd. Alleen de L-vormige grondslag waarop het kasteel is gebouwd heeft in hoofdlijnen weinig veranderingen ondergaan. Het kasteel omvat twee nagenoeg vierkante bouwlichamen namelijk een voorbouw (noordoost) van 8.70 bij 8.50m en een achterbouw (zuid) van 16.20 bij 16.50m, die samen met de gekanteelde muren aan de noordwest- en westzijde met een zestiende-eeuwse duiventoren op de hoek een carré-vormig binnenplein omsluiten. Het bakstenen bouwlichaam bestaat uit een souterrain, twee bouwlagen en een kapverdieping onder een L-vormig schilddak met leien in maasdekking. De gevels zijn versierd met muurankers en kennen een invulling van getraliede souterrainlichten, kruis- en kloostervensters voorzien van luiken. De vele dakkapellen, schoorstenen, smeedijzeren versieringen en vier torens geven het kasteel een schilderachtig aanzien. De torens zijn bekroond door met leien gedekte ingesnoerde spitsen. Het vooraanzicht van het huis is samengesteld uit de voorgevel van de voorbouw, de gekanteelde verbindingsmuur met toegangspoort en de duiventoren. De voorgevel is drie vensterassen breed met kruisvensters en twee getraliede souterrainlichten. Aansluitend is de muur uit 1824, en weer veranderd met kantelen in 1866, met links een getoogde toegangspoort, die wordt benadrukt door een trapgevel. De op vierkante grondslag opgetrokken bakstenen duiventoren bevat rondom in de bovenste geleding zes vlieggaten die in piramidevorm zijn gerangschikt. De ingang is in de binnenhoek van de L-vorm gesitueerd, in een uitbouw aan de plaats. De binnengevels kennen een regelmatige vensterinvulling. De lange oostgevel wordt getypeerd door de twee torens en het grote terras links hiervan. In de torens en het rechter gevelgedeelte zijn kloostervensters en vensterlichten opgenomen, in het linker gevelgedeelte kruisvensters. Het grote rechthoekige terras is voorzien van een gemetselde balustrade. De vier traveeën brede zuidgevel bevat kruisvensters, souterrainlichten en in het midden is op de verdieping een kloostervenster geplaatst. Ook de westgevel laat een verschillend gebruik van vensters zien. Deze gevel wordt gedomineerd door een grote traptoren en eem vijfzijdige uitbouw. Een lage gekanteelde muur verbindt de westgevel met de duiventoren. In het INTERIEUR zijn enkele negentiende-eeuwse stucplafonds en schouwen.

Waardering

HOOFDGEBOUW (Moersbergen) van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de bouwgeschiedenis;

- als representatief voorbeeld van een huis dat in kasteelachtige vorm is teruggebracht;

- voor het oeuvre van de architect J.W.H. Berden;

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511555. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Kasteel

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1400
1500
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
stijlzuiver