Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511558
Complexnummer
511555 - Moersbergen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82741/45
Kadastrale aanduiding
Doorn A 6506
Bij Moersbergselaan 17, 3941 BW te Doorn

Omschrijving

HEK. Als afsluiting van de zuidingang vanaf de Gooyerdijk staat een laat-negentiende-eeuws hek bestaande uit twee gemetselde pijlers waartussen een dubbel ijzeren spijlenhek en zijstukken met krulversiering.

Waardering

HEK van algemeen belang:

- vanwege de markering van de zuidtoegang van de buitenplaats;

- vanwege de ornamentele waarde;

- als karakteristiek en functioneel onderdeel;

- vanwege de ensemblewaarde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511555. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Hek

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing