Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511561
Complexnummer
511555 - Moersbergen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82739/167
Kadastrale aanduiding
Doorn A 7059
Moersbergselaan 17, 3941 BW te Doorn

Omschrijving

TUINMUUR. Nabij de tuinmanswoning staat een negentiende-eeuwse moestuinmuur gemetseld uit een groot formaat baksteen. De muur wordt door pijlers geleed en afgesloten door een dubbele rij dakpannen.

Waardering

TUINMUUR van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de doelmatige vormgeving;

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

- vanwege de ensemblewaarde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511555. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinmuur

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing