Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511564
Complexnummer
511555 - Moersbergen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82740/2
Kadastrale aanduiding
Doorn A 7007
Moersbergselaan 5, 3941 BW te Doorn
Moersbergselaan 7, 3941 BW te Doorn

Omschrijving

DUBBELE DIENSTWONING. Ten oosten van de oprijlaan staat een dienstwoning (XIIId/XIXa) met het aanzien van een langhuisboerderij. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen pand is, behalve de achtergevel ,witgepleisterd en bestaat uit één bouwlaag en een kapverdieping onder een met rode vernieuwde Hollandse pannen gedekt zadeldak voorzien van gesmoorde wolfseinden. De witgepleisterde voorgevel (noord) heeft op de begane grond twee twintigruits schuifvensters met halve luiken en uiterst links een klein roedenvenster met luik. Op de verdieping zijn twee dubbele draaivensters met roeden en luiken geplaatst. De achtergevel is onbepleisterd en heeft vlechtingen onder de dakrand. Deze gevel heeft een excentrisch geplaatste deur met bovenlicht, links daarvan twee verschillende schuifvensters met roeden en halve luiken en rechts daarvan schuifvenster en een vensterlicht. Op de verdieping een draaivenster met luiken. In de linker zijgevel is de ingang gesitueerd, de rechter zijgevel heeft een opgehoogd dakschild met onder de dakgoot roedenvensters met luiken.

Waardering

DUBBELE DIENSTWONING van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de historiserende stijl van een dienstwoning vormgegeven als een boerderij;

- vanwege de beeldbepalende ligging aan de oprijlaan;

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511555. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Bijgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1925
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing