Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511804
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82875/164
Kadastrale aanduiding
Nijmegen E 182
Nijmegen E 60
Nijmegen E 61
Rijksweg A52 te Zuiderveld-West, Nijmegen

Omschrijving

Terrein met daarin restanten van bewoning uit het Mesolithicum, Neolothicum en IJzertijd.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Archeologie (N) Archeologie (N1)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing