Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511948
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82668/70
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Muiden C 2145
Bij Badlaan 26, 1399 GN te Muiderberg

Omschrijving

Inleiding

GRAFTEKEN VOOR DE FAMILIE GROEN VAN WAARDER, gelegen op de voormalige lutherse familiebegraafplaats aan de Badlaan. Het familiegraf werd opgericht in 1882 in opdracht van de familie Groen van Waarder en is in de voet van het monument gesigneerd door D. Weegewijs. Het graf is voornaam aanwezig op de begraafplaats en is gesitueerd ten noorden aan het centrale pad dat door bomen geflankeerd wordt. De laatste bijzetting vond blijkens de opschriften plaats in 1969.

Omschrijving

Grafteken op rechthoekige plattegrond, uitgevoerd in hardsteen en wit marmer. Het bestaat uit een omrasterd grafteken met achterliggend aarden grafperk. De voorzijde bevindt zich aan de zuidkant.

Het grafteken heeft een vrijwel vierkante voet van hardstenen zerken. Hierop staat een hardstenen opbouw bestaande uit basement, sokkelplaat, stam met een witmarmeren tekstplaat op alle vier zijden en een geprofileerde bekroning met bovenop een gesluierde urn. Het basement vermeldt de familienamen: 'GROEN' op het zuiden en 'VAN STOCKUM' op het westen. De sokkelplaat bevat de volgende doodssymboliek: gekruisde palmbladeren (overwinning op de dood) die bijeengehouden worden door een staartbijtende slang (ouroboros, oneindigheid) op het zuiden; de gevleugelde zandloper (vergankelijke tijd) op het westen; de vlinder (onsterfelijke ziel) op het oosten; de omgekeerde brandende fakkel (wederopstanding) gekruisd met de zeis (onverbiddelijke dood) op het noorden.

De eerste grafplaat (zuid) vermeldt in kapitalen de tekst: 'Frédéric François/ Groen van Waarder/ Geb: 20 december 1814/ Overl: 10 maart 1882./ (knook)/ Cath.a. Margar.a. Franssen/ echtgenote van/ F.F. Groen van Waarder/ Geb: 29 november 1817/ Overl: 2 junij 1895.

De linker plaat (west) vermeldt in kapitalen de tekst: 'Herman Frédéric/ Groen van Waarder/ Geb: 6 augustus 1846/ overl: 1 october 1904/ (knook)/ N. v. Stockum-Metelerkamp/ 23 oct. 1889 - 5 maart 1939/ (knook)/ Herman C.J.C. van Stockum/ 28 aug. 1881 - 7 dec. 1951'.

De rechter plaat (oost) vermeldt in kapitalen de tekst: 'Van Stockum van Akendam/ Frédéric Willem Rémy/ 28-11-1879 - 14-11-1898/ Cornelis Jacobus/ 9-9-1838 - 10-11-1912/ Catharina Johanna/ Margaretha/ geb. Groen van Waarder/ 10-3-1849 - 26-6-1924'.

Achter plaat (noord) vermeldt in kapitalen de tekst: 'Mr. Maximiliaan/ Gustaaf Adolf/ van Stockum van Akendam/ geb. te 's-Gravenhage 29 mei 1885/ overl. te Breda 7 november 1969'.

De urn met de rouwsluier is uitgevoerd in wit marmer en symboliseert het afdekken van het leven.

Voor de opbouw bevinden zich op de voet in wit marmer een rouwkrans en aan weerszijden een liggende hond, symbool van trouw. De bloemenkrans en de honden zijn uitgevoerd in wit marmer door 'Louis van den / Kerckhove/ Bruxelles' zoals in de oostelijke voetplaat vermeld staat.

Het grafperk bevindt zich achter het eigenlijke grafteken en is iets smaller dan deze. Het bestaat uit een aarden (met gras begroeid) perk dat is omgeven door een gemetselde en met hardstenen platen afgedekte rand.

De omrastering bestaat uit twaalf hardstenen palen met kettingen daartussen. Het hardsteen is afgewerkt als glad gezaagde plaat, waarbij de randen van de opbouw voorzien zijn van een frijnslag; de verdiepte velden zijn gepunt. Het marmer is gladgepolijst.

Waardering

Het grafteken is van algemeen belang wegens cultuur en kunsthistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een familiegraf met goed bewaard gebleven sculptuur met betrekking tot de doodcultus uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1882
1882
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Familiegraf

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Groen van Waarder ; Noord-Holland
opdrachtgever
Weegewijs, J. ; Noord-Holland
beeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker