Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511949
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82668/78
Kadastrale aanduiding
Muiden C 1718
Nienhuis Ruijskade 1, 1399 GR te Muiderberg

Omschrijving

Inleiding

VILLA, genaamd "FLEVORAMA", gebouwd omstreeks 1885 in eclectische bouwtrant. De villa is gelegen op de punt van de Muiderberg. Direct ten noorden van de villa bevindt zich een steile helling, ontstaan door afslag van de toenmalige Zuiderzee (thans IJsselmeer). Het erf is een langgerekt oost-westgericht perceel, waarop het pand is gesitueerd aan de noordzijde, ongeveer in het midden. Aan de west-, zuid- en oostzijde wordt het pand omgeven door een grote tuin, aan de noordzijde is de tuinstrook veel smaller en gaat vrij snel over in de afdalende helling naar het IJsselmeer.

N.B. De aangebouwde serre aan de zuidoost- en noordoostzijde van het huis dateert uit omstreeks 1992 en valt niet onder de bescherming.

Omschrijving

Vrijstaand pand, gebouwd op L-vormige plattegrond en bestaande uit twee bouwlagen onder een samenstel van schilddaken met een nieuwe bitumeuze dakbedekking. Het pand is opgetrokken uit rode baksteen, gemetseld in kruisverband en afgewerkt met een knipvoeg. Het pand is rijkelijk voorzien van gepleisterde detailleringen, zoals hoekpilasters, plint met waterlijst, cordonlijst, kroonlijst, venster- en deurarchitraven en wenkbrauwen. Het pand wordt sterk horizontaal geleed door de zware cordon- annex waterlijst tussen de begane grond en eerste verdieping en de kroonlijst onder de dakgoot. De gevel wordt rondom afgesloten door genoemde kroonlijst en een op geprofileerde houten schoren rustende bakgoot. Op alle hoeken van het pand zijn geblokte pilasters aangebracht. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen een rechthoekig houten venster, omlijst door een architraaf van gepleisterde blokken en bekroond door een rechthoekige wenkbrauw rustend op gestucte consoles. De vensterdorpels zijn uitgevoerd in hardsteen.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel (ZW) heeft een breedte van drie vensterassen. De nadruk ligt op de middenas. Op de begane grond bevat deze de entree, bestaande uit een rechthoekige deur en een gepleisterd paneel boven de wenkbrauw, waarop de naam "FLEVORAMA" is geschilderd. Aan weerszijden van de entree bevindt zich een venster met gladgestucte architraaf en zonder wenkbrauw. Op de eerste verdieping bevindt zich alleen op de middenas een venster. In de kap is op de middenas een dakkapel onder ingestoken zadeldak aangebracht. De dakkapel heeft een rechthoekig houten zesruits-draairaam en een gepleisterde voorgevel met snijvoegen. De dakkapel wordt afgesloten door windveren, rustend op gestucte voluten.

De rechterzijgevel (ZO) had oorspronkelijk een breedte van twee vensterassen. Op de begane grond bevindt zich links een venster. Op de eerste verdieping bevat de rechterzijgevel twee vensters. Daartussen bevindt zich een klein dichtgezet venster met bakstenen strek. De gootlijst wordt doorsneden door twee op de kroonlijst rustende dakkapellen als in de voorgevel.

De achtergevel (NO) heeft links een risalerend geveldeel, rechts springt de gevel terug. De terugwijkende knik van de L-vormige plattegrond bevindt zich daardoor pal op het noorden. Tegen het risalerend deel is op de begane grond de niet beschermde serre geplaatst, op de eerste verdieping bevindt zich een vensterpartij met in het midden twee openslaande deuren, geflankeerd door een smal staand venster aan beide zijden. De deuren worden van de zijlichten gescheiden door een geblokte, witgepleisterde muurdam. Het geheel wordt gekoppeld door één wenkbrauw. Het rechter terugliggende geveldeel heeft een breedte van één vensteras en bevat op de begane grond een thans dichtgezette deur, op de eerste verdieping een venster.

De linkerzijgevel (NW) heeft rechts een risalerend geveldeel ter breedte van twee vensterassen, links een terugspringend blind geveldeel. Het rechter geveldeel bevat op de rechteras op begane grond en eerste verdieping een venster; de linkeras bevat op zowel begane grond als eerste verdieping een vensteromlijsting met dichtgezet, gepleisterd spaarveld.

Waardering

De villa is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard voorbeeld van een in eclectische bouwtrant opgetrokken villa uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Daarnaast heeft de villa situationele waarde vanwege de karakteristieke situering op de punt van de Muiderberg, vlakbij het IJsselmeer.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1885
1885
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden