Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511950
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82668/5
Kadastrale aanduiding
Muiden C 289
Muiderberg, in het Echobos

Omschrijving

Inleiding

MUUR, genaamd de "Echomuur", gelegen in het zogeheten Echobos te Muiderberg. De echomuur was een bekende attractie in het Echobos, een recreatiebos in kern aangelegd in de 18e eeuw in Muiderberg. In het echobos viel een opmerkelijke echo te beluisteren. De echomuur dateert waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 19e eeuw, toen Muiderberg als badplaats een hoogtepunt kende ten behoeve van alhier recreërende Amsterdammers. In 1990 werd de muur gerenoveerd. Bij de muur hoort een uit circa 1930 daterend poortje dat de ingang tot de attractie vormt.

In 1932 kreeg de Naardense tuinarchitect D.F. Tersteeg van het gemeentebestuur van Muiden de opdracht om bij de echomuur een doolhoftuin aan te leggen, die thans helaas door verwaarlozing niet meer te herkennen is.

Omschrijving

Dikke muur, gebouwd op halfcirkelvormig grondplan, waarschijnlijk gerealiseerd in het vierde kwart van de 19e eeuw. De muur is opgetrokken uit rode handvormsteen gemetseld in halfsteensverband en wordt bovenlangs afgesloten door een tandlijst en ezelsrug. Aan de concave zijde is de muur voorzien van een witte pleisterlaag, de convexe zijde bestaat uit schoonmetselwerk. Aan de convexe zijde wordt de muur gesteund door acht muurdammen en twaalf (waarschijnlijk niet oorspronkelijke) schuine steunberen. Op de uiteinden van de halve cirkelvorm staat een vierkante bakstenen pijler met een gecementeerde tentvormige top.

De andere helft van de cirkel was (en is nog steeds) opgetrokken uit struiken of andere semi-permanente materialen (thans een niet beschermde houten schutting).

Recht tegenover het middelpunt van de concave zijde bevindt zich een bakstenen muurtje met een rondboogvormig houten poortje er in. Dit poortje vormt de ingang van de attractie.

Waardering

De echomuur is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven en zeldzaam voorbeeld van een architectonische recreatieve attractie uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Tevens heeft de echomuur ensemble- en situationele waarde vanwege de markante ligging in een recreatiebos, nabij de Brink te Muiderberg.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinmuur

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1900
globaal
verbouwing
1930
1930
globaal
poortje

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing