Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511952
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82667/104
Kadastrale aanduiding
Muiden C 3737
Brink 5, 1399 GW te Muiderberg

Omschrijving

Inleiding

Vrijstaande voormalige RENTENIERSWONING, genaamd "Amelia", gebouwd in 1889 in eclectische bouwtrant. Het pand werd gebouwd in opdracht van de heer Rijnders, een rijke Amsterdammer, die het pand als zomerhuis gebruikte.

Het pand is gelegen aan de noordoostelijke zijde van de Brink, op een hoekerf grenzend aan de Brink (in het zuiden) en de Populierenlaan (in het oosten).

N.B. Op de tegen de achtergevel (noordoostgevel) geplaatste houten veranda, bevindt zich in het midden een kleine houten aanbouw die niet onder de bescherming valt.

Omschrijving

Vrijstaand pand, gebouwd op vrijwel vierkante plattegrond, bestaande uit een bouwlaag onder een afgeplat tentdak. De dakschilden zijn bekleed met leien in Maasdekking. Langs de bovenste dakrand is een smalle houten sierlijst met gesneden lobben aangebracht. Het pand is opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kruisverband. De zijgevels en achtergevel hebben een gecementeerde plint, de voorgevel heeft een hardstenen plint. Op verschillende plaatsen in het muurwerk zijn, ter hoogte van de balklaag van de zolderverdieping, sierankers zichtbaar. De gevel wordt rondom afgesloten door een boeiplank en geprofileerde houten gootlijst.

De symmetrisch opgezette voorgevel (ZW) is opgetrokken boven een hardstenen plint, afgezet met een hardstenen waterlijst waarop de vensters rusten. De voorgevel heeft een breedte van vijf vensterassen, waarvan er vier een houten T-schuifvenster bevatten met getoogd bovenlicht. De middenas bevat de entree, bestaande uit een houten deur (in oorsprong waarschijnlijk een paneeldeur) met getoogd bovenlicht. Alle vensterassen zijn voorzien van een geprofileerde stuc-architraaf met gestucte leeuwenkop als sluitsteen. Boven de entree, op de zolderverdieping, bevindt zich een houten dakkapel met detailleringen in neo-renaissance stijl, zoals lisenen, klauwstukken en een gebogen fronton met schelpmotief. In de dakkapel is een venster met twee stolpende ramen aangebracht. Geheel rechts in de voorgevel bevindt zich een gevelsteen met de tekst: "DE EERSTE STEEN GELEGD - DOOR - MICHIEL RIJNDERS - OUD 7 JAAR - 29 AUGUSTUS 1889". De linkerzijgevel (NW) was in oorsprong vermoedelijk blind,maar bevat thans in het midden twee stolpende openslaande deuren, gekoppeld door een getoogd bovenlicht. Links van deze deuren bevindt zich klein hooggeplaatst bovenlicht.

De rechterzijgevel (ZO) heeft een breedte van vier vensterassen, die alle voorzien zijn van twee stolpende paneeldeuren met glas in de bovenste delen en een getoogd bovenlicht.

De achtergevel (NO) bevat vier vensterassen. In het midden, tussen de tweede en derde as, bevindt zich de niet beschermde kleine houten aanbouw. Links daarvan bevinden zich twee vensters, elk met twee stolpende paneeldeuren met glas in de bovenste delen en een getoogd bovenlicht. Rechts van de aanbouw bevindt zich een smalle keukendeur met getoogd bovenlicht en geheel rechts bevindt zich een getoogd venster met stolpende drieruits-draairamen en houten lekdorpel. Tegen de achtergevel is een houten veranda onder lessenaarsdak geplaatst, opgetrokken uit sierlijk gesneden geschoorde stijlen en een houten balustrade. In de kapverdieping is op de middenas een houten dakkapel met twee stolpende draairamen aangebracht. De dakkapel is voorzien van lisenen en een kroonlijst.

Waardering

Het vrijstaande woonhuis is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een rentenierswoning uit het vierde kwart van de 19de eeuw, opgetrokken in eclectische bouwtrant. Daarnaast heeft het pand ensemble- en situationele waarde vanwege de markante ligging aan de Brink te Muiderberg.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1889
1889
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Rentenierswoning

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Rijnders ; Noord-Holland
opdrachtgever