Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512074
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82918/141
Kadastrale aanduiding
Boskoop B 4670
Gouwestraat 8, 2771 CG te Boskoop

Omschrijving

Inleiding

WINKEL met BOVENWONING, in 1908 ontworpen en gebouwd in de stijl van de Art Nouveau door de bouwkundige W. Kreling voor de heer Jh. Stolker Jun. Aan de oostkant loopt een steeg langs de winkel. Aan de westkant grenst het pand aan de 'burgerwoning' die van oorsprong een geheel vormde met het'melkhuis met bovenwoning'. De woning is weliswaar ook door Kreling ontworpen, maar in een geheel afwijkende vormentaal. Bovendien is de begane grond inmiddels verbouwd tot winkel. Het geheel stond bekend onder de naam Melkhuis Welgelegen. Aan de andere kant van de oostelijke steeg staat een eveneens beschermenswaardig winkelpand (Gouwestraat 10) met bovenwoning in de bouwstijl van de Art Nouveau uit 1908. Hierdoor wordt de beeldbepalende werking van het pand versterkt. Het winkelgedeelte is aan de achterzijde uitgebreid. De rode baksteen van de zijgevel (oost) is recentelijk verdwenen achter een pleisterlaag. De kozijnen op de tweede verdieping van de voorgevel zijn vervangen door kunststof kozijnen die echter de oorspronkelijke indeling weerspiegelen.

Omschrijving

De winkel met bovenwoning is op een rechthoekige plattegrond over twee bouwlagen opgetrokken onder een mansardekap met roodbruine opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel (noord) telt drie bouwlagen, waardoor de mansardekap erachter verdwijnt. In de achtergevel is de dakrand voorzien van een windveer en makelaar. De voorgevel is boven een hardstenen plint met basreliëfs opgemetseld in gele verblendsteen, met waterdorpels en bogen boven de vensters in rode verblendsteen. Op de hoeken en langs de bovenkant wordt de gevel afgesloten door lisenen en een fries van oranje verblendsteen. De omlijsting heeft eenvoudige uitkragende en hangende ornamenten met blokjes, een rollaag en een deklijst in rode verblendsteen. De begane grond wordt in beslag genomen door een etalageruit, geflankeerd door glasdeuren met bovenlichten. In het geheel van etalageruit, deuren en bovenlichten is een liggende elipsboog aangebracht met roeden en donkerrood glas. Op de hoeken van de gevel postamenten met gele, blauwe en zwarte geglazuurde stenen. Boven de etalage twee hardstenen postamenten met daartussen drie rechthoekige omlijstingen in rode verblendsteen, waarin de bedrijfsnaam zich bevond. Op de eerste verdieping een grote loggia achter een hoefijzerboog. Aan weerszijden van de loggia twee achtruits zijlichten die de curve van de hoefijzerboog volgen. In de loggia een dubbele balkondeur en twee vensters met bovenlichten. Zowel in de zijlichten als bovenlichten geel glas en roedeverdelingen in gebogen Art Nouveau lijnen. Voor de loggia een opengewerkte gemetselde borstwering van oranje verblendsteen. De borstwering is over de gehele breedte van de gevel voortgezet en gevuld met groen geglazuurde en donkerbruine tegels. Boven de loggia een sierlijk ijzeren takel. Op de tweede verdieping twee rechtgesloten vensters met twaalfruits bovenlichten in hoefijzerbogen. Een schaakbordpatroon van verschillende kleuren tegeltjes in de boogtrommels. In de zijgevel (oost) een dubbele glasdeur met zij- en bovenlichten onder een segmentboog. Een gebogen roede door de zijlichten en glasdeuren verbindt het geheel.

Waardering

De winkel met bovenwoning is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een winkel-woonhuis uitgevoerd in de zuiver toegepaste bouwstijl van de Art Nouveau, die tot uitdrukking wordt gebracht in de vormgeving, het materiaalgebruik en de detaillering. De voorgevel van het pand is nog bijzonder gaaf, wat gelet op de winkelpui zeldzaam is te noemen. In stedenbouwkundig opzicht is het pand van belang vanwege de samenhang met het pand aan de oostkant, dat eveneens in de bouwstijl van de Art Nouveau is ontworpen. Bovendien zijn beide panden beeldbepalend gesitueerd in de nabijheid van de hefbrug.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Werk-woonhuis Winkelwoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1908
1908
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Art Nouveau
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Kreling, W. ; Zuid-Holland
architect / bouwkundige / constructeur