Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512075
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82918/107
Kadastrale aanduiding
Boskoop B 2723
Gouwestraat 10, 2771 CG te Boskoop

Omschrijving

Inleiding

WINKEL met BOVENWONING, in 1908 ontworpen en gebouwd in de stijl van de Art Nouveau. Aan de westkant loopt een steeg langs de winkel. Aan de andere kant van de steeg staat een eveneens beschermenswaardig winkelpand (Gouwestraat 8) met bovenwoning uit 1908 in de bouwstijl van de Art Nouveau. Hierdoor wordt de beeldbepalende werking van het pand versterkt. NB De latere uitbreiding van het winkelgedeelte aan de achterzijde is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Omschrijving

De winkel met bovenwoning is op een rechthoekige plattegrond over twee bouwlagen opgetrokken onder een mansardekap met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel is boven een hardstenen plint met basreliëfs opgemetseld in oranje verblendsteen met horizontale sierbanden en bogen boven de vensters in gele, groene en zwarte verblendsteen. Groen geglazuurde waterdorpels onder de vensters. Op de hoeken wordt de gevel afgesloten door lisenen van rode verblendsteen. De gevel eindigt aan de bovenkant in een segmentboogvormige band van rode verblendsteen, voorzien van kantelen met ezelsruggen. In het midden van de band een klein venster met een hijsbalk onder een luifeltje. De begane grond wordt in beslag genomen door een centraal geplaatste ingang tussen twee etalages. De ingang bestaat uit een glasdeur met een houten stootbord onder een bovenlicht. Vloeiende Art Nouveau roedeverdelingen in de deur, het bovenlicht en de etalageruiten. Aan weerszijden van de etalages postamenten met rode en blauwe geglazuurde stenen. Op de verdiepingen en in de geveltop rechtgesloten vensters met drie ruitsbovenlichten onder segmentbogen. Een schaakbordpatroon van verschillende kleuren tegeltjes in de boogtrommels. Rond het bovenlicht van het middelste venster op de eerste verdieping een hoefijzerboog, die in de gebogen raamroede herhaald wordt. Een overhoeks balkon met een uivormig ijzeren balkonhekje onder een spitsboogvormige uitsnijding in de liseen op de noordwestelijke hoek. In de gepleisterde zijgevel (west) rechtgesloten vensters met waterdorpels onder lateien met basreliëfs.

Waardering

De winkel met bovenwoning is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een winkel-woonhuis uitgevoerd in de zuiver toegepaste bouwstijl van de Art Nouveau, die tot uitdrukking wordt gebracht in de vormgeving, het materiaalgebruik en de detaillering. De voorgevel van het pand is nog bijzonder gaaf, wat gelet op de winkelpui zeldzaam is te noemen. In stedenbouwkundig opzicht is het pand van belang vanwege de samenhang met het pand aan de westkant, dat eveneens in de bouwstijl van de Art Nouveau is ontworpen. Bovendien zijn beide panden beeldbepalend gesitueerd in de nabijheid van de hefbrug.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Werk-woonhuis Winkelwoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1908
1908
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Art Nouveau
stijlzuiver