Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512119
Complexnummer
512116 - Sint Victorkerk
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82700/41
Kadastrale aanduiding
Benschop B 2195
Dorp 149, 3405 BC te Benschop

Omschrijving

Omschrijving

De in een landschappelijk stijl aangelegde processieTUIN bij de rooms-katholieke kerk Sint Victor is gelegen ten zuiden van de kerk en ten noorden van het kerkhof. Kenmerkend is de sobere aanleg met slingerpaden tussen grasperken en enkele monumentale loofbomen. De oost- en westzijde van de tuin zijn omsloten door bomen, evenals de zuidzijde, die grenst aan het kerkhof. Kerkhof en processietuin worden van elkaar gescheiden door een toegangshek, bestaande uit twee bakstenen hekpijlers met daartussen een dubbel smeedijzeren hekwerk en een decoratief gekrulde bekroning.

Waardering

De tuin is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde door voormalige functie als voorbeeld van een in een sobere landschappelijke stijl aangelegde processietuin. Tevens is sprake van ensemblewaarde door de ruimtelijke en functionele relatie tussen de tuin en de kerk en het kerkhof.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 512116. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Wandelpark processietuin

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1896
1900
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
invloeden