Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512147
Complexnummer
512146 - Huis te Hoevelaken
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82914/160
Kadastrale aanduiding
Hoevelaken A 101
Hoevelaken A 102
Hoevelaken A 103
Hoevelaken A 104
Hoevelaken A 105
Hoevelaken A 106
Hoevelaken A 107
Hoevelaken A 108
Hoevelaken A 109
Hoevelaken A 1281
Hoevelaken A 1282
Hoevelaken A 68
Hoevelaken A 70
Hoevelaken A 84
Hoevelaken A 290
Hoevelaken A 564
Hoevelaken A 81
Hoevelaken A 566
Hoevelaken A 456
Hoevelaken A 94
Hoevelaken A 571
Hoevelaken A 66
Hoevelaken A 558
Hoevelaken A 568
Hoevelaken A 124
Hoevelaken A 559
Hoevelaken A 83
Hoevelaken A 98
Hoevelaken A 506
Hoevelaken A 555
Hoevelaken A 99
Hoevelaken A 567
Hoevelaken A 454
Hoevelaken A 79
Hoevelaken A 455
Hoevelaken A 466
Hoevelaken A 85
Hoevelaken A 562
Hoevelaken A 69
Hoevelaken A 95
Hoevelaken A 464
Hoevelaken A 1156
Hoevelaken A 557
Hoevelaken A 80
Hoevelaken A 565
Hoevelaken A 556
Hoevelaken A 291
Hoevelaken A 96
Hoevelaken A 82
Bij Westerdorpsstraat 68, 3871 AZ te Hoevelaken

Omschrijving

Onderdeel 2

Omschrijving

HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. In een bestaand park met 18de-eeuwse lanen en 19de-eeuwse landschapselementen creëerde tuinarchitect P.H. Wattez in 1926-1927 in het zuidelijk deel een tuin in Gemengde Stijl. De hoofdingang ligt in de zuidwesthoek van het terrein. Vandaar loopt de oprijlaan in flauwe slingers evenwijdig aan de perceelsgrens en buigt vervolgens met een ruime boog langs de voormalige nutstuinen af naar het voorplein van het huis. Vanaf het voorplein liep de oprijlaan in een boog door naar het koetshuis (thans rechtgetrokken) dat door een bosschage niet vanaf het huis is te zien. Ten oosten van het huis liggen de parkweide en een kleine vijver, beide naar ontwerp van Wattez. De parkweide fungeert als voorgrond van het tafereel met huis voor de voorbijganger. Aan de noord- en zuidzijde van het huis schiep Wattez geometrische tuinen als verlengstuk van de 18de-eeuwse interieurs. De indeling van de tuinen is versoberd zodat de functie als overgangszone tussen huis en tuin teloor gegaan is. De Grote Vijver achter het huis is ontstaan door vergraving van een aanwezig ringvormige vijver. Het wateroppervlak werd vergroot door het centrale eiland in drie stukken op te splitsen en door de vijver richting huis te vergroten. Om de vijver loopt een rondwandeling (onderbroken door het verwijderen van twee bruggetjes). Ter hoogte van het huis is een brede bakstenen vijvertrap gemaakt. Verscholen in het bos ten oosten van de Grote Vijver ligt een door Wattez ontworpen hartvormige vijver. Hij volgde in zijn ontwerp de bestaande 18de-eeuwse structuur ter plaatse. Door het verwijderen van bruggen is de rondwandeling om de vijver onderbroken. In het bos tussen de parkweide en de hartvormige vijver schiep Wattez twee rechthoekige geometrische tuinen, waarschijnlijk gebaseerd op een 18de-eeuwse indeling. In een van de tuinen lag een padenkruis en waterkom. Restanten zijn herkenbaar. De diagonale padenstructuur ten noorden van de Grote Vijver is herkenbaar aanwezig. Ter weerszijden van de lange middenlaan bevinden zich met wandelpaden doorsneden bospercelen en weilanden, halverwege doorsneden door de markante Veenwal. Aan de oostkant wordt de buitenplaats door een lange rechte laan afgesloten, aan de westkant door een laan in flauwe slingers met wisselende uitzichten op weilanden en broekbossen, die halverwege aftakt naar de middenlaan. Het gedeelte ten noorden van de Nijkerkerweg die het terrein op 2/3 doorsnijdt, is minder gecultiveerd. Het is een zogenoemde 'wildernisse' waarin men graag een landschapspark liet eindigen. Hier ligt een slingervijver uit omstreeks 1890.

Waardering

TUIN- en PARKAANLEG, behorend tot de historische buitenplaats Hoevelaken van algemeen cultuur- en tuinhistorisch belang:

- wegens de ouderdom

- wegens de goed bewaard gebleven structuur

- wegens de aanwezigheid van 18de-eeuwse elementen die zijn opgenomen in een 19de- en 20ste-eeuwse aanleg

- wegens het parkgedeelte in het zuidelijk deel naar ontwerp van P.H. Wattez in gemengde stijl, passend bij de architectuur van het hoofdgebouw en bij de bestaande landschappelijke aanleg

- als onderdeel van het oeuvre van P.H. Wattez

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 512146. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1730
1730
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschapspark

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing