Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512226
Complexnummer
512219 - Landfort
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82896/119
Kadastrale aanduiding
Gendringen I 1338
Bij Landfortseweg 4, 7078 BT te Megchelen

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 5

TUINMUUR MET KAS EN VERANDA.

Tegen de zijgevel van het huis is aan het einde van de negentiende of aan het begin van de twintigste eeuw een bakstenen tuinmuur gebouwd met aan de zuidzijde een kas en een veranda (thans in vervallen staat) en aan de achterzijde schuurtjes. De kas staat op een bakstenen voet waarop een ijzeren geraamte met zuiltjes op de hoeken en een lessenaarsdak met geornamenteerde daklijst. De aansluitende veranda eveneens met een lessenaarsdak met geornamenteerde daklijst.

Waardering

De TUINMUUR MET KAS EN VERANDA is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege het materiaal gebruik, namelijk ijzer;

- vanwege de doelmatige vormgeving met decoratieve elementen;

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 512219. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinmuur Met kas en veranda

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing