Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
512239
Complexnummer: 
512236 - Fabriekscomplex Ten Cate
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
21 februari 2000
Kadaster deel/nr: 
82812/19
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Overijssel
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Hellendoorn
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Nijverdal
X-Y coördinaat: 
228808 - 486744

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving Het KETELHUIS (1912) behorende tot het fabriekscomplex is op een rechthoekige plattegrond opgetrokken in rode baksteen opgetrokken boven een gemetselde plint. Dwars op de lengterichting van dit deel staat de lage hal. Het hoge gedeelte is afgedekt door een boogdak en het lage gedeelte door een licht hellend geknikt zadeldak met dakleer, beide met een overstekende goot op klampen. In het lage gedeelte van het gebouw stond aanvankelijk de ketel en in het hoge deel lagen twee generatoren. De gevels zijn geleed door spaarvelden onder segment- en keperboogfriezen met in de velden een getoogd venster onder segmentbogen in rode verblendsteen met gepleisterde aanzetstenen met basreliëfs. Voorts zijn de gevels opgeluisterd door keperboogfriezen, gekleurde vlakken in het metselwerk, gekleurde friezen onder de goot, rood geglazuurde waterdorpels en hardstenen sierblokken met basreliëfs. Alle decoratieve elementen van het gebouw zijn uitgevoerd in rode en witte verblendsteen, wit pleisterwerk, al dan niet in combinatie met baksteen. De vensters in het hoge deel hebben van oorsprong bovenlichten met glas-in-lood. Tussen de vensters en bovenlichten hardstenen lateien met basreliëfs.

De symmetrische eindgevels (O en W) bestaan uit een hoog opgetrokken middenpartij tussen lisenen met als kantelen opgemetselde pinakels met hardstenen beëindiging Aan weerszijden daarvan lagere geveldelen met een in- en uitzenkende gemetselde daklijst, eveneens tussen lisenen met beeindiging als beschreven. De sierlijke lijn van de daklijst wordt benadrukt door smalle stroken witte verblendsteen in de geveltop.

Midden in de oostelijke eindgevel is de ingang gesitueerd; een dubbele paneeldeur met lijsten in vloeiende lijnen en geslepen glas. Bovenin is een klok aangebracht, waarvan de wijzerplaat een tegeltableau is. Links en rechts daarvan in hardsteen de opschriften "Koninklijke" "Stoomweverij". Tegen de lisenen steunberen met halverwege grote consoles van hardsteen. Aan weerszijden van de ingang reeksen spaarvelden in witte verblendsteen onder keperbogen in rode verblendsteen met witgepleisterde aanzetstenen. Boven de ingang en spaarvelden drie grote vensters. De zuidelijke langsgevel telt vier vensterassen en is geleed door spaarvelden onder keperboogfriezen. In ieder spaarveld een groot venster boven een klein venster met een hardstenen latei en een hanekam in wit pleisterwerk en rode verblendsteen.

De symmetrische eindgevel (N) van het lage deel bestaat uit een recht afgesloten middendeel waarnaast de gevel aan beide zijden schuin afloopt. Het rechte deel wordt boven een groot halfrondgesloten venster geflankeerd door lisenen met vlakken in witte verblendsteen op abstract vormgegeven consoles met opgemetselde pinakels als beschreven. Halverwege de schuine delen en op de hoeken zijn eveneens lisenen met dito beëindiging aangebracht. De onderste helft van de grote glaspartij onder een rondboog in rode verblendsteen en van de beide hoge getoogde vensters is nu dichtgemetseld.

De spaarvelden in de langsgevels (O en W) zijn afgesloten door segmentbogen, de (deels dichtgemetselde) vensters voorzien van een grote roedenverdeling. Onder de vensters reeksen spaarvelden in witte verblendsteen onder keperbogen in rode verblendsteen met witgepleisterde aanzetstenen.

Waardering Het ketelhuis is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang, vanwege:

- de sociale en economische betekenis van de textielfabriek;

- de Art Nouveau detaillering;

- de ruimtelijke en functionele samenhang met de fabriekshallen en het kantoor;

- de gaafheid van het exterieur.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHoge Dijkje4A7442 AENijverdal
NeeHoge Dijkje27442 AENijverdal

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenIndustrieKetelhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HellendoornC10464

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Art Nouveauonbepaald

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19121912exactvervaardiging