Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
512784
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Hoofdkantoor Oranje Nassau
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
20 juli 1999
Kadaster deel/nr: 
82759/71
Internationaal Kenteken: 
Ja

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Heerlen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Heerlen
X-Y coördinaat: 
196189 - 322641

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Het KANTOORGEBOUW is het voormalig hoofdkantoor van de "NV Mij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkoolmijnen genaamd Oranje Nassau Mijnen" of wel de Oranje Nassau I. Het pand is gebouwd in 1931 in functionalistische stijl naar ontwerp van ir. D. Roosenburg te Den Haag. Bij het ontwerp van de constructie van het gebouw is rekening gehouden met mogelijke mijnschade. In 1995-1996 werd het gebouw volledig gerestaureerd door bureau Jo Coenen & Co Architecten, waarna het in gebruik wordt genomen door Rijks Geologische Dienst. In 1979 is de hoofdentree met luifel en trappen aan de achtergevel verwijderd voor het maken van een verbinding naar de overige kantoren. Deze werden tijdens de restauratie gesloopt voor reconstructie van hoofdentree met luifel.

Omschrijving

Het KANTOORGEBOUW heeft een rechthoekige plattegrond, in vier bouwlagen gelegen onder een overstekend platdak. Aan weerszijden van het gebouw bevindt zich een trappenhuis dat boven het dak uitsteekt. De constructie van het gebouw bestaat uit een staalskelet met bakstenen borstwering, dat is bekleed met staalplaat. De oorspronkelijke kleur is groen. Het staalskelet heeft een traveemaat van 1,80 m. steeds met fundering op staal. De gevels hebben een optrek in baksteen, voornamelijk bekleed met staalplaat. In de gevel bevinden zich hoofdzakelijk rechthoekige stalen kozijnen met enkel glas en roedeverdeling gelegen tussen smalle stijlen, zodat het horizontale banden lijken. De VOORGEVEL gelegen aan de oostzijde heeft een terugliggende eerste bouwlaag met vierkante vensters. De tweede, derde en vierde bouwlaag hebben over de volle breedte horizontale banden glas boven een lage borstwering. Geheel links bevindt zich een vrij gesloten risalerend rechthoekig volume van een trappenhuis, waarin verticale banen glas. Rechts in de gevel bevindt zich een tweede terugliggend trappenhuis.

De RECHTERZIJGEVEL aan de noordzijde heeft in de eerste bouwlaag een uitspringend volume in baksteen en links in de bovenliggende lagen een gesloten gevelvlak terugliggend ten opzichte van de rest van de gevel. In deze verspringing bevindt zich het tweede trappenhuis met twaalfhoekige plattegrond met glas in verticale banen. Het trappenhuis verheft zich boven het dak en wordt ingesnoerd onder een plat en iets overstekend dak. Het rechtergevelvlak heeft in de tweede tot en met de vierde bouwlaag vijf rijen vensters. Deze begint links met een rechthoekig venster of deur en heeft vervolgens een aaneengesloten rij vierkante vensters tot aan de achtergevel.

De ACHTERGEVEL aan de westzijde heeft een terugliggende eerste bouwlaag van baksteen waarin zich losse vensters bevinden. Deze heeft links een uitspringend bakstenen volume onder een plat dak. In dit gevelvlak bevinden zich enkele deuren en een horizontale band met vensters. Rechts van dit volume gaat een trap tot aan de tweede bouwlaag. De bovenliggende bouwlagen hebben over de volle breedte horizontale banden glas boven een lage borstwering. Geheel links bevindt zich een gesloten volume met geheel links een smalle verticale band glas. Rechts bevindt zich een terugliggend gesloten volume. De LINKERZIJGEVEL aan de zuidzijde is vrij gesloten en bestaat uit een aantal volumes van verschillende hoogte. Het middelste risalerende volume heeft drie horizontale banen met vensters.

Het INTERIEUR van het kantoorgebouw is vrij-indeelbaar. Aan weerszijden van centraal gelegen gang, evenwijdig aan de lengterichting van het gebouw, bevinden zich stalen kolommen waartussen glaswanden kunnen worden geplaatst. Het trappenhuis heeft een lambrisering van schoon metselwerk.

Waardering

Het voormalig hoofdkantoor van de Oranje Nassau-mijnen bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische, technische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het bijzonder belang van het pand voor de geschiedenis van de architectuur en de bouwtechniek, vanwege de constructie. Verder is het pand van belang voor het oeuvre van ir. D. Roosenburg, vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het materiaalgebruik en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het pand is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad Heerlen en is architectuurhistorisch en bouwtechnisch zeldzaamheid. Het pand is van algemeen belang vanwege de stilistische betekenis als vertegenwoordiger van het Functionalisme en als voorbeeld van een modern kantoorgebouw uit 1931.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaKloosterweg16412 CNHeerlen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieHandelsgebouwen, opslag- en transportgebouwenHandel en kantoorKantoorgebouw

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HeerlenR4092

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Functionalismeinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19311931exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Roosenburg, D. ir. ; Limburgarchitect / bouwkundige / constructeur