Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512792
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82757/110
Kadastrale aanduiding
Heerlen D 8982
Tegenover Tempsplein 2, 6411 ES te Heerlen

Omschrijving

Inleiding

HEILIG HARTBEELD op sokkel, centraal gesitueerd op het Tempsplein. Het beeld betreft een ontwerp van Toon Dupuis uit 1922. De sokkel werd ontworpen door architect Dirk Roosenburg.

Omschrijving

Heilig Hartbeeld vervaardigd in brons. In het bronzen voetstuk is naam aangebracht van de kunstenaar. Het toegepaste bouwmateriaal voor de sokkel is natuursteen. De sokkel loopt trapsgewijs omhoog. Aan de achterzijde van de sokkel een boogvormige rand in natuursteen. Deze rand omsluit een bloemperk. Aan de voorzijde van de sokkel een kleine boogvormige verhoging in natuursteen.

Waardering

Het Heilig Hartbeeld bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke, rooms-katholieke, ontwikkeling. Architectuurhistorische waarde ontleent het object aan het bijzondere belang voor de oeuvres van de kunstenaar Toon Dupuis en architect Dirk Roosenburg. Het bronzen beeld is kunsthistorisch van belang als voorbeeld van beeldhouwkunst uit het eerste kwart van de 20e eeuw en opgesteld in de openbare ruimte. Het object bezit ensemblewaarde wegens zijn centrale situering op het Tempsplein, een plein dat van bijzonder belang is voor het aanzien van dit deel van Heerlen. Het object is tenslotte van algemeen belang wegens de kunsthistorische zeldzaamheid als voorbeeld van een beeldhouwwerk uit het 1e kwart van de XX eeuw, opgesteld in de openbare ruimte.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Gedenkteken(D) Gedenkteken(D6) H.Hartbeeld

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1922
1922
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Dupuis, T. ; Limburg
beeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker
H. Hartbeeld gemaakt door T. Dupuis.
Roosenburg, D. ir. ; Limburg
architect / bouwkundige / constructeur
Het voetstuk is ontworpen door D. Roosenburg